Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać pocztą aktualności, zapisz się na listę mailingową.

Twój adres e-mail:

Jesteś naszym 2699661 gościem
od 13-05-2007

Nowe publikacje

Lwowska Fala z dnia: 2016-08-14 08:10:00
Księga Gości: Maria Konopko pisze...
Spotkania w Centrum Kresowym – Bytom ul. St. Moniuszki 13, tel. +48 32 281-51-51
Artykuły i listy: Do Pana Posła Pawła Zalewskiego!


Aktualności

Boże Narodzenie 2016 r.

Z lwowskim: – Daj Boze zdrowie!
i serdecznymi pozdrowieniami w ten przedświąteczny czas
 
                             Danuta Skalska
rzecznik Światowego Kongresu Kresowian

 

Boże Narodzenie 2016

Drodzy  Kresowianie, Przyjaciele i Miłośnicy Kresów !

Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus darzy Was wszelkimi łaskami: zdrowiem, Wiarą, Nadzieją i Miłością,  
a Boże światło, które ze sobą przynosi – towarzyszy nam wszystkim każdego dnia Nowego Roku.

Wiele pomyślności w nadchodzącym Nowym 2017 Roku!

życzą Wam

 Światowy Kongres Kresowian
Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów w Bytomiu

Bytom, 20 grudnia 2016 r.

2016-12-23 18:07:18
Mp


Link do archiwalnych audycji w latach 2015, 2016

Zapraszamy do słuchania archiwalnych audycji ze strony Polskiego Radia w Katowicach:

Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.

http://www.radio.katowice.pl/audycje,17,Lwowska-Fala.html#.V7sy8bWJMQR

2016-08-22 19:20:05
Mp


- Ta joj! Lwów na Was czeka. Zaproszenie

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów – przesyłam zaproszenie na jubileuszowe spotkanie   z “Lwowską Falą” z okazji 500 audycji na antenie Polskiego Radia Katowice.
Będziemy szczerze uradowani Panstwa obecnością!
                                                                                  - Ta joj! Lwów na Was czeka.
                                                                                      O czym informuje i serdecznie zaprasza
                                                                                                                              Danuta Skalska
 
Prezes  Radia Katowice S.A.
zaprasza na spotkanie
z okazji 500 audycji „Lwowska Fala”
23 czerwca 2016 r., godz. 17.00
Studio Koncertowe im. Jerzego Haralda

Katowice, ul. Ligonia 29

2016-06-15 21:02:33
Mp


XXII Zjazd Kresowian, w dniu 3 lipca 2015 roku na Jasnej Gorze

Drodzy Kresowianie, Przyjaciele i Sympatycy Kresów,
Rodacy w kraju i poza jego granicami!


    W imieniu organizacji kresowych zrzeszonych w Światowym Kongresie Kresowian   zapraszam Państwa  do udziału w XXII Zjeździe Kresowian, który odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 roku na Jasnej Gorze, w auli Ojca Augustyna Kordeckiego.
Organizowane od wielu lat Jasnogórskie Zjazdy i Pielgrzymki Kresowian gromadzą rzesze  Polaków  z kraju i spoza jego granic – Rodaków, których łączy dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i troska o jego zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom Polaków.
W Zjeździe zapowiedzieli swój udział przedstawiciele organizacji polskich z Ukrainy i Litwy, polonijnych z USA, Kanady i Australii, przewodniczący Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych. Pański udział w tegorocznym Zjeździe podniesie rangę tego wydarzenia.
Mamy również nadzieję, że Patronat Honorowy nad tegorocznym Zjazdem obejmie Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda.
Patronat ten jest bardzo oczekiwany, ponieważ decyzją Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian  tegoroczne zgromadzenie Kresowian na Jasnej Górze ma być w sposób szczególny poświęcone powołaniu Muzeum Kresów.
Gdy przed 70 laty z obszaru Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej wypędzono miliony Polaków, zostali oni pozbawieni ojcowizny, jednak do nowych miejsc osiedlenia zabierali ze sobą najcenniejsze pamiątki rodzinne,  uratowane  z wojennej pożogi obiekty i przedmioty kultury duchowej i materialnej, świadectwo wielopokoleniowych związków z ziemią ojców, a jednocześnie wielopokoleniowych związków ziem wschodnich z Polską.
Obecnie pokolenie ludzi, urodzonych na Kresach I i II Rzeczypospolitej i z nich wypędzonych, już odchodzi, dlatego konieczne i pilne staje się utworzenie Muzeum Kresów, które ocali ich dorobek, a także pamiątki narodowe, stanowiące świadectwo polskości ziem, niegdyś zamieszkiwanych przez Kresowian. Muzeum to jest niezbędne Polsce, aby kolejnym pokoleniom Polaków ukazać znaczenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, wkład Kresowian do polskiej tradycji i polskie dziedzictwo cywilizacyjne na Kresach I i II Rzeczypospolitej.
    Kresowianie i ich potomkowie pragną ocalić dla przyszłości pamiątki przeszłości, aby przypominały kolejnym pokoleniom o ich ojcowiźnie, pracy i walce dla Polski zarówno naszych przodków, jak i Polaków ciągle obecnych na Kresach Wschodnich. Będzie to możliwe dzięki powołaniu do życia Muzeum Kresów, które byłoby równocześnie ośrodkiem dokumentacji i ośrodkiem badawczym.

    Liczymy na obecność Państwa na  Zjeździe w lipcu br., i na zaangażowanie w powołanie Muzeum Kresów.
Pozostaję z wyrazami  szacunku.

W  imieniu Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian

(-) Jan Skalski
Prezes Światowego Kongresu Kresowian 
Przewodniczący Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych


XXII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian
Jasna Góra – 3 lipca 2016

PROGRAM
9.30 –Kaplica NMP. Msza św. za wypędzonych,  poległych i pomordowanych na Wschodzie. Homilię wygłosi - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
10.30 – Marsz pokoleń kresowych. Ułożenie Krzyża Pamięci ofiar ludobójstwa OUN UPA pod  figurą Matki Bożej (przed szczytem).
11.00 Apel poległych.
11.30 – Aula O. A. Kordeckiego.
Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości.
Światełko Pamięci – chwila wspomnień o ludziach Kresów.

ŻĄDAMY NARODOWEJ PAMIĘCI O KRESACH.
 
Wystąpienie Jana Skalskiego – prezesa Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczącego Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych.  Projekty uchwał  Światowego Kongresu Kresowian.
Wystąpienie Jana Cytowskiego – prezesa  Rady Polonii Świata, przedstawicieli organizacji polskich z Litwy i Ukrainy oraz zaproszonych Gości.
Wręczenie nagród Światowego Kongresu Kresowian i Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP.

Wołanie z Jasnej Góry:
Żądamy narodowej pamięci o Kresach!
       
13.00 – 14.30  Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, partii politycznych oraz delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.
Tematyka: 
– Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. – – Sprawa powołania Muzeum Kresów.  Edukacji patriotyczna młodych Polaków. – – – Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań;
– walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska
o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych; pomoc Polakom na Wschodzie.

14.30 – 16.00 „Muzyczna sztafeta pokoleń kresowych”.
Koncert Jasnogórski:  Zespół PROMYKI KRAKOWA z Państwowej Szkoły Muzycznej pod kierunkiem prof. Romy Krzemień, chór  JAROSŁAW z Jarosławia pod kierunkiem dr Andrzeja Jakubowskiego i Zespół Związku Polaków z Kijowa.

Informacje: Centrum Kresowe, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 13
Tel./fax:32-281-51-51; 507-169-825;
E-mail: kongreskresowian@vp.pl   
Organizacje prosimy o przybycie ze sztandarami!
Nie zapomnijmy o białych i czerwonych zniczach, z których ułożymy Krzyż Pamięci.

2016-06-07 18:50:24
Mp


List otarty do polskich Parlamentarzystów

Szanowny Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

List otarty do polskich Parlamentarzystów

 

2016-06-07 18:20:11
Mp


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt