Program XVI Światowy Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian

Jasna Góra – 4 lipca 2010

9.30 – kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej.
Msza św. w intencji Ojczyzny, ofiar Smoleńska i Katynia, poległych i pomordowanych na Wschodzie; o jedność w narodzie i błogosławieństwo dla Kresowian i Dobroczyńców w kraju i poza jego granicami. Homilię wygłosi - ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski.

11.00 - Sala Papieska
Powitanie Gości

Wystąpienia programowe:
Jan Skalski - prezes Światowego Kongresu Kresowian Massimiliano Lacota - Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Narodów Wysiedlonych i Wypędzonych (Triest)

Przyznanie honorowych nagród Praemium Honoris Cresovianae.

11.30 - KRESOWIANIE ŻĄDAJĄ PRAWDY!
Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, eurodeputowanych, EUNWiW, Wspólnoty Polskiej, IPN-u, MEN i delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.
Tematyka: dyskryminacja polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie, sprawa własności polskiej i j.polskiego na Litwie, dyskryminacja Polaków na Białorusi i Ukrainie Zachodniej, niszczenie polskiego dorobku na Kresach, zakłamywanie historii, szczególnie dot. drugiej wojny światowej. Upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych. Postępująca ukrainizacja kościoła rzymsko – katolickiego, będącego do tej pory ostoją polskości na dawnych Kresach Wschodnich. Sprawa powołania Muzeum Kresów.

14.00 - Podjęcie uchwał.

14.30 – 16.00 „Śni mi się Polska” Koncert Jasnogórski - w wykonaniu kapeli Wujka Mańka z Wilna i Zespołu YCHTIS z Katowic – zdobywcy I nagrody w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Lwowskiego Bałaku – Kraków 2009.

17.00 – „SEDLACZEK” Tarnowskie Góry.
Spotkanie Honorowych Gości, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP i delegatów organizacji kresowych ze „Śląskim Dzwonem Nadziei” i władzami Tarnowskich Gór.

2010-06-13 13:45:45


WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt