Wybór władz

27 stycznia 2011 roku na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Towarzystwa Miłośników Lwowa w Bytomiu dokonano wyboru nowych władz.

Zarząd

prezes – Danuta Skalska
wiceprezesi: Jerzy Lubecki, Andrzej Kiełbusiewicz
sekretarz – Karina Raj
skarbnik – Grazyna Szrek

Członkowie:
Roman Świdziński
Antoni Mryc
Krystyna Szastok
Mirosław Szyszka
Danuta Ligejka
Anna Wojciechowska
Adam Patkowski

Zast. członków Zarządu:
Andrzej Mozoła
Elżbieta Czajkowska-Karnaus
Przemysław Walczyk
Adam Bury
Urszula Sroczyńska

Komisja Rewizyjna:
Halina Szwarc
Barbara Greczkowicz
Urszula Kałuszka
Józef Karpiński
Lesław Jóźków

Sąd Koleżeński:
Barbara Stachniewicz
Janusz Owen
Władysław Olszewski
Tadeusz Związek
Jan Hajduga

2011-02-01 23:25:21


WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt