Promocja kandydata na 安i皻ego... ulotki rozrzucane w ko軼io豉ch....

Tu przed 鈍i皻ami Bo瞠go Narodzenia AD 2003 do g堯wnej siedziby Zwi您ku Wyp璠zonych z Kres闚 Wschodnich R.P. , do Centrum Kresowego w Bytomiu przy ulicy Moniuszki 13, kilku zdezorientowanych zupe軟ie cz這nk闚 Zwi您ku przynios這, niezale積ie od siebie, informacj w formie ulotki rozpowszechnianej w jednym z bytomskich ko軼io堯w dotycz帷 postaci by貫go biskupa warmi雟kiego Maximiliana Kallera.

Ci g喚boko wierz帷y, praktykuj帷y katolicy próbowali chyba w ten sposób upora si z ci篹arem rozterek sumienia i duszy powsta造ch niestety po zapoznaniu si z tre軼i tej publikacji. Czy wi璚 wierni Ko軼io豉 powszechnego mog sprosta próbie na jak zostali wystawieni nie na郵aduj帷 niewiernego Tomasza i nie wk豉daj帷 palce w rany?

Widniej帷e na pierwszej stronie kolorowe zdj璚ie biskupa Kallera nosi podpis "Maximilian Kaller (1880 - 1947) Biskup Warmii Delegat Papieski dla wyp璠zonych z ojczyzny". W dalszej cz窷ci ulotki zatytu這wanej "Daty z 篡cia" umieszczone s informacje niew徠pliwie napawaj帷e bytomskich parafian rado軼i i prawdziw dum. Czytamy bowiem, i biskup Kaller urodzi si w Bytomiu i w bytomskim ko軼iele mariackim zosta ochrzczony przez proboszcza Norberta Bo鎍zyka. Ponadto, egzamin dojrza這軼i zda równie w Bytomiu, w gmachu obecnej Szko造 Muzycznej przy ulicy Moniuszki. Z satysfakcj nale篡 tak瞠 skonstatowa dalsze informacje o tym, 瞠 ukszta速owany duchowo w Bytomiu, a wy鈍i璚ony we Wroc豉wiu m這dy kap豉n przez dwa lata (1903-1905) by wikarym w Strzelcach Opolskich, przez dwana軼ie lat (1905-1917) proboszczem w parafii Bergen na wyspie Rugii i prawie dziesi耩 lat (1917-1926) proboszczem w Berlinie, w wielkomiejskiej parafii 安. Micha豉. Nie inaczej jak tylko jako wyraz uznania dla owocnej pos逝gi duszpasterskiej nale篡 odczyta Jego pó幡iejsz (od 1926) prac w charakterze Administratora Apostolskiego Wolnej Pra豉tury Pi豉 oraz otrzymanie w 1930 roku sakry biskupiej i obj璚ie obowi您ków Biskupa Warmii. Z kolei jako bolesn konsekwencj ekspansywnej polityki pa雟twa niemieckiego, realizowanej bez udzia逝 Ko軼io豉 katolickiego w Niemczech, mo積a wyt逝maczy mianowanie biskupa pobliskiej Warmii Administratorem Apostolskim Wolnej Pra豉tury K豉jpeda w czerwcu 1939 roku.

Jednak prezentuj帷 polskim wiernym osob biskupa Kallera podano dalej nast瘼uj帷e informacje:

27.02.1942r.
wyrazi gotowo嗆 do dobrowolnego pój軼ia do obozu koncentracyjnego w Theresienstadt jako duszpasterz

07.02.1945r.
wywieziony przez Gestapo przez Gda雟k do Halle

16.08 1945r.
wraca do swojej diecezji warmi雟kiej ale zmuszony do jej opuszczenia

24.06.1946r.
Papie Pius XII mianuje Go Specjalnym Delegatem dla wyp璠zonych ze wschodniej Ojczyzny.

To gównie przytoczenie tych czterech dat z 篡cia biskupa Kallera w po陰czeniu z ko鎍owymi informacjami ulotki traktuj帷ymi o tym, 瞠 po Jego 鄉ierci 07.07.1947 roku we Frankfurcie nad Menem w miejscu Jego pochówku w Konigstein rozwija si w鈔ód wiernych 篡wy kult Jego osoby, oraz 瞠 04.05.2003 roku nast徙i這 oficjalne otwarcie procesu beatyfikacyjnego biskupa Kallera przy udziale polskich i niemieckich w豉dz ko軼ielnych - ma uzmys這wi polskiemu odbiorcy zasadno嗆 u篡tych w modlitwie sów: "...Obdarz nas rado軼i, aby鄉y wkrótce mogli Twojego s逝g Maximiliana czci jako b這gos豉wionego Twojego Ko軼io豉 i odda si Jego opiece jako patrona Europy dla wszystkich pozbawionych praw i wyp璠zonych z ojczyzny."

Nie kwestionuj帷, bro Bo瞠, wymienione w tej modlitwie wspania貫 przymioty biskupa Kallera: "...g這si nieustraszenie Ewangeli, s逝篡 biednym i pozbawionym praw ludzkich, spala si przy urzeczywistnianiu Twojego Królestwa, (...) by dla jemu powierzonych wiernych wzorem heroicznej wiary..." - a odnosz帷 si jedynie do inicjatywy powierzenia mu roli "patrona Europy dla wszystkich pozbawionych praw i wyp璠zonych z ojczyzny" nale篡 jednak w tej sytuacji przede wszystkim modli si o dar umiaru i rozwagi. Nie wnikamy zatem czy biskup móg wiedzie i czy wiedzia jako by造 Administrator Apostolski Wolnej Pra豉tury Pi豉 o gehennie wyp璠zonych przez Niemców w latach 1939-40 ze swojej ojcowizny Wielkopolan, czy móg wiedzie i czy wiedzia, 瞠 obóz koncentracyjny Theresienstadt by na wskro odmiennym obozem od obozów niewolniczej kator積iczej pracy i regularnej zag豉dy, czy móg wiedzie i wiedzia, 瞠 po wojnie lud bo篡 w diecezji warmi雟kiej zosta uzupe軟iony kolejnymi transportami naprawd wyp璠zonych ze wschodniej ojczyzny bo wyp璠zonych pod gro嬌 utraty 篡cia ludzi b璠帷ych w okresie ostatnich pi璚iu lat nie tylko 鈍iadkami czystek etnicznych, eksterminacji i ludobójstwa na narodzie polskim ale i jak瞠 cz瘰to krewnymi ofiar zbrodni narodów, które wybra造 totalitarny system zniewolenia jako w豉軼iwy dla w豉snego rozwoju.

Czy jednak, kieruj帷 si niezbywalnym prawem osoby ludzkiej do prawdy nie nale篡 w trosce o wychowanie w prawdzie m這dych pokole wyjawi dlaczego zosta wywieziony w 1945 roku do Halle, kto i dlaczego zmusi go nast瘼nie do opuszczenia diecezji warmi雟kiej, czy Papie Pius XII mianowa go Specjalnym Delegatem dla wyp璠zonych (potwierdzaj帷 majestatem Ko軼io豉 oskar瞠nia narodu, który rozp皻a bezwzgl璠n wojn o dokonaniu przez zwyci瘰k wspólnot mi璠zynarodow zbrodniczego aktu wyp璠zenia) czy te Specjalnym Delegatem dla Niemców którzy u t r a c i l i (w wyniku zgodnych z prawem traktatów mi璠zynarodowych) wschodni ojczyzn? Nie wchodz帷 na ubit ziemi i nie podejmuj帷 dywagacji dlaczego odzyskuj帷y mocarstwow pozycj Niemcy nazywaj dzi swoich rodaków pos逝sznie wykonuj帷ych polecenia hitlerowskich w豉dz o ewakuacji lub uciekaj帷ych przed okrucie雟twami frontu, który sami sprokurowali - wyp璠zonymi, stajemy jednak, chc帷 nie chc帷 w obliczu przykrej manipulacji, która mo瞠 jedynie pog喚bi nasz nieufno嗆 wobec czysto軼i niemieckich intencji.

W Archiwum Wschodnim, pracuj帷ego na rzecz Zwi您ku Wyp璠zonych z Kresów Wschodnich R.P., Kresowego O鈔odka Studiów Analiz i Dokumentacji uwag, w powy窺zym kontek軼ie przykuwa inna ulotka: na pierwszej stronie czarno-bia貫 zdj璚ie bardzo m這dego ksi璠za w okularach, na nast瘼nych dwóch stronach wyja郾ienie, 瞠 tak skromnie przedstawiona posta to Ojciec Ludwik Wrodarczyk ze Zgromadzenia Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej urodzony w 1907 roku w rodzinie wielodzietnej, w parafii 安. Wojciecha w Radzionkowie, w której w 1933 roku odprawi swoj Msz 鈍i皻 prymicyjn, od 1939 roku duszpasterz w nowopowsta貫j parafii Okopy na Wo造niu w diecezji ㄆckiej - tam te (czytamy) "...Okazywa pomoc 砰dom, Ukrai鎍om, Rusinom.(...) Wielokrotnie ratowa miejscow ludno嗆 przed represjami pertraktuj帷 zarówno z bolszewikami jak i Niemcami. Jego prac duszpastersk przerwa豉 m璚ze雟ka 鄉ier z r彗 pobratymców zorganizowanych w zbrojne bandy, za郵epionych has豉mi zemsty i odwetu na tle narodowo軼iowym. Sta這 si to 7 grudnia 1943 roku w wigili Uroczysto軼i Niepokalanego Pocz璚ia NMP. Ta 鄉ier zadana w sposób wyj徠kowo okrutny i przyj皻a w duchu wiary (...) rzuca coraz silniejsze 鈍iat這 na 篡cie tego kap豉na - misjonarza.". a "Jerozolimski Instytut Yad Vashem 3 sierpnia 2000 roku nada mu tytu Sprawiedliwy w鈔ód Narodów 安iata za pomoc, któr okaza 砰dom podczas okupacji hitlerowskiej podczas II wojny 鈍iatowej.". Natomiast w modlitwie w intencji kap豉na m璚zennika (zamieszczonej na ostatniej stronie ulotki) zawarto takie oto dzi瘯czynienie: "...B康 uwielbiony, 瞠 z Twoim s這wem mi這sierdzia i pojednania niestrudzenie przekracza wszelkie ludzkie granice, aby wszyscy stanowili jedno w chwaleniu Ciebie, a zw豉szcza biedni i opuszczeni. B康 uwielbiony za dar m瘰twa, z jakim przyj掖 m璚ze雟k 鄉ier i nie chcia chroni swego 篡cia, ale je wyda w r璚e ludzkiej z這軼i za okup za Twoje rozproszone dzieci."

Pod modlitw w intencji i o wstawiennictwo Ojca Ludwika nie znajdujemy wskazówki podobnej do tej zamieszczonej pod modlitwa o beatyfikacj biskupa Kallera ("Wys逝chane modlitwy prosimy przekaza na adres: Wizytator Warmii, Ermlandweg 22, D-48159 Munster") i to nie tylko dlatego, 瞠 trudno by這by poda adres Wizytatora Wo造nia w Polsce.

Europa ma wielu patronów wywodz帷ych si z ró積ych kultur oraz odmiennych okresów historycznych ale wszystkich, 安i皻ych Cyryla i Metodego, 安. Patryka i 安. Wojciecha, jednakowo potrzebuje dla obrony swojej to窺amo軼i - dla wyrazisto軼i walki dobra ze z貫m...

2007-05-27 00:38:31


WsteczW g鏎Strona startowaMapa serwisuKontakt