Deklaracja Zjazdu

XII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian Bytom - Jasna Góra - 1-2 lipca 2006

Kresowianie solidarni w naprawie Rzeczypospolitej

XII-ty Zjazd Kresowian w Częstochowie z niepokojem odnotowuje narastające działania sił politycznych odsuniętych w pażdzierniku 2005r od władzy mających na celu anarchizację życia państwa. W szczególności budzi nasz ostry sprzeciw że do tych niecnych gier włączana jest część nieletnich i młodzieży szkolnej. Sfrustrowane elity liberalne i postkomunistyczne zagrożone utratą zawłaszczonej przy okrągłym stole władzy czynią wszystko aby ją utrzymać i móc nadal bezkarnie okradać kraj i dorobek obywateli.

Zebrani na Jasnej Górze kresowianie nadzieję na naprawę Rzeczypospolitej upatrują w powołaniu solidarnego i koalicyjnego rządu PiS, Samoobrony i LPR-u z premierem Marcinkiewiczem na czele. Bliska jest nam idea Polski solidarnej, sprawiedliwej i bezpiecznej, a więc Polski w której każdy z jej obywateli niezależnie od zajmowanego stanowiska i pozycji socjalnej ma równe prawa. A więc Polski przyjaznej i służebnej jej obywatelom.

Żywimy nadzieję, że taką Polskę zbuduje obecna koalicja i w tym duchu zebrani na Jasnej Górze kresowianie udzielają jej poparcia.

Kierując się troską o dobro Rzeczypospolitej wzywamy wszystkie organizacje kresowe aby w zbliżających się wyborach samorządowych aktywnie włączyli się do tworzenia komitetów wyborczych z wyżej wymienionymi siłami politycznymi i wzięli powszechny udział w wyborach samorządowych. Od naszej aktywności i zaangażowania będzie zależał przyszły kształt Rzeczypospolitej Samorządnej.

2007-05-11 23:35:15


WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt