Postanowienie KRS

Sygnatura sprawy: KA.VIII NS-REJ.KRS/15858/3/992

Postanowienie
dnia 23.01.2004

S. REJONOWY W KATOWICACH WYDZIA, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S.OWEGO; w sk豉dzie: S犵ZIA S.U REJONOWEGO GRA玆NA ZBIEROWSKA po rozpoznaniu sprawy w dniu:23.01.2004 w KATOWICACH n a  p o s i e d z e n i u : n i e j a w n y m  sprawy z wniosku:

ZWI╴EK WYP犵ZONYCH Z KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

o rejestracj w Rejestrze Stowarzysze, Innych Organizacji Spo貫cznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zak豉dów Opieki Zdrowotnej

p o s t a n a w i a:

Wpisa do Krajowego Rejestru S康owego -Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spo貫cznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zak豉dów Opieki Zdrowotnej.

pod numerem KRS: 0000190228

Dzia 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu

 1. Oznaczenie rodzaju organizacji: STOWARZYSZENIE
 2. Numer REGON: ---
 3. Nazwa: ZWI╴EK WYP犵ZONYCH Z KRESÓW WSCHODNICH PRZECZPOSOPOLITEJ POLSKIEJ
 4. Czy podmiot posiada status organizacji po篡tku publicznego: NIE

Dzia 1 Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

 1. Siedziba: kraj POLSKA, woj. 印﹖KIE, powiat M. BYTOM, gmina M. BYTOM, miejsc. BYTOM
 2. Adres: ul. STANISxWA MONIUSZKI,numer 13,lokal I P., kod poczt. 41-902, poczta BYTOM

Dzia 1 Rubryka 4 - Informacje o statucie

 1. Informacja o sporz康zeniu lub zmianie ststutu: 25 WRZE吉IA 2003 R.

Dzia 1 Rubryka 5

 1. Czas na jaki zosta豉 utworzona organizacja: NIEOZNACZONY

Dzia 1 Rubryka 7 - Komitet za這篡cielski 1.

 1. Nazwisko, nazwa lub firma: Skalski, ---
 2. Imiona: Jan, ---
 3. Numer PESEL lub numer REGON: 41032802194

2.

 1. Nazwisko, nazwa lub firma: Kostek, ---
 2. Imiona: Adam, ---
 3. Numer PESEL lub numer REGON: 41052904379

3.

 1. Nazwisko, nazwa lub firma: Przybylski, ---
 2. Imiona: Krzysztof, ---
 3. Numer PESEL lub numer REGON: 59031002996

4.

 1. Nazwisko, nazwa lub firma: Malik, ---
 2. Imiona: Zdzis豉w, ---
 3. Numer PESEL lub numer REGON: 57112805137

5.

 1. Nazwisko, nazwa lub firma: Zagajewski, ---
 2. Imiona: Aleksander, Micha
 3. Numer PESEL lub numer REGON: 34022601893

Dzia 1 Rubryka 8 - Organ sprawuj帷y nadzór

 1. Nazwa organu: PREZYDENT MIASTA BYTOMIA

Dzia 3 Rubryka 3 - Cel dzia豉nia organizacji

 1. Cel dzia豉nia:
  CELEM DZIAxNIA ZWI╴KU JEST SZERZENIE PRAWDY W KRAJU I ZAGRANIC:
  1. O PRZYCZYNACH I OKOLICZNO列IACH WYP犵ZENIA POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH RP, O CZYSTKACH ETNICZNYCH, LUDOBÓJSTWIE DOKONANYM NA OBYWATELACH II RP.
  2. O ZAWxSZCZENIU I ZAGRABIENIU MAJ﹗KU PA垶TWA, JEGO DÓBR KULTURALNYCH A TAK浩 WIELOPOKOLENIOWEGO DOROBKU POSZCZEGÓLNYCH OBYWATELI PRZEZ OKUPANTÓW TYCH ZIEM PO PIERWSZYM I SIEDEMNASTYM WRZE吉IA 1939R.
  3. O ZAGRO浩NIU 玆WOTNYCH INTERESÓW POLSKI I JEJ OBYWATELI, MIESZKA哸ÓW DZISIEJSZYCH TZW. "ZIEM ODZYSKANYCH" KTÓRZY W SWEJ MASIE S WYP犵ZONYMI Z KRESÓW WSCHODNICH PRZED ROSZCZENIAMI NIEMCÓW - BYΧCH MIESZKA哸ÓW TYCH ZIEM, WOBEC 砥DA ODSZKODOWA ZA POZOSTAWIONE PRZEZ NICH MIENIE NA TYCH TERENACH.
  4. REALIZACJA I EGZEKUCJA PRAWA DO ODSZKODOWA DLA POLAKÓW WYP犵ZONYCH Z KRESÓW WSCHODNICH ZA MIENIE TAM POZOSTAWIONE.

Piecz耩 okr庵豉 S康u Rejonowego w Katowicach oraz odpowiednie podpisy.

2007-07-07 13:30:36


WsteczW g鏎Strona startowaMapa serwisuKontakt