Uchwała Światowego Kongresu Kresowian – podjęta 01 lipca 2007r. podczas XIII Światowego Zjazdu Kresowian na Jasnej Górze.

Kresowianie zebrani na Jasnej Górze wyrażają zaniepokojenie sytuacją naszych Rodaków na Białorusi.

Istnieje realne zagrożenie zaprzepaszczenia dorobku kilkunastu lat starań o odrodzenie polskości.

Polacy na Białorusi angażując się w działalność Związku Polaków kierowanego przez P. Borys, organizacji zdelegalizowanej przez władze Białorusi, narażają się na szykany za strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Rodacy nasi działający w Związku Polaków na Białorusi kierowanym przez p. Józefa Łucznika - organizacji oficjalnie uznawanej przez rząd białoruski, są z kolei objęci zakazem wjazdu do Polski.
Sytuacja stała się patowa.
Obecne władze Rzeczypospolitej nie znalazły do tej pory sposobu na wybrnięcie z sytuacji, która jest wynikiem szeregu zaniedbań poprzedniego SLD-owskiego rządu, zauroczonego wątpliwym sukcesem p. Kwaśniewskiego na Ukrainie.

Sytuacja obecna nie służy dobru Polaków na Białorusi i jest sprzeczna z polskim interesem narodowym. Kresowianie zebrani u stóp Czarnej Madonny naszej Matki i Królowej wzywają Prezydenta, Rząd, Sejm i Senat Najświętszej Rzeczypospolitej do podjęcia działań, które pomogą zjednoczyć wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi dla wspólnego dobra Rzeczypospolitej.

Wszystkim tym, którzy podejmą stosowne działania Światowy Kongres Kresowian oddaje do dyspozycji wszystkie siły i środki oraz wieloletnie doświadczenia w niesieniu pomocy Polakom za wschodniej granicy.

2007-09-14 23:17:23


WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt