Uchwała podjęta przez XIII Światowy Zjazd Kresowian na Jasnej Górze w dniu 01.07.2007r

Mimo postępującej normalizacji w stosunkach państwowych z sąsiadami zza wschodniej granicy położenie Polaków dziś tam zamieszkałych systematycznie się pogarsza. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji materialnej.

Jeszcze gorszy los dotknął tych Polaków, których zesłano na Syberię i wywieziono do republik sowieckich w Azji Środkowej i którzy tam, oni i ich potomkowie, do dziś przebywają.

Przypominamy o niesprawiedliwości, która w dalszym ciągu dotyka tych naszych rodaków z światowej diaspory, którzy z różnych względów – najczęściej politycznych – zostali pozbawieni po 1939r obywatelstwa polskiego. Ponownie stwierdzamy, że wyłączną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponoszą w pierwszym rzędzie byłe władze komunistyczne PRL, a następnie, od roku 1989 rządzące Polską siły liberalne
i postkomunistyczne.

Zabrani na XIII Zjeździe na Jasnej Górze Kresowianie wyrażają przekonanie, że doznane w przeszłości krzywdy zostaną naprawione w IV Rzeczypospolitej budowanej z taką determinacją przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. Oświadczamy, że w tych działaniach rząd Pana Jarosława Kaczyńskiego ma nasze pełne poparcie.

Zrealizowanie tych celów nastąpi poprzez jak najszybsze uchwalenie przez Sejm ustawy o obywatelstwie, a przede wszystkim „Karty Polaka”. Naszym zdaniem ustawa o obywatelstwie winna z mocy prawa przywrócić obywatelstwo wszystkim Polakom i ich następcom prawnym, którzy utracili je po wrześniu 1939r. decyzjami władz sowieckich i komunistycznych PRL.

Ważność spraw, które będą regulowane obu ustawami wymaga pilności postępowania tak aby mogły one zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2008r.

2007-09-14 23:56:48


WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt