I-szy Zjazd Wyp璠zonych w Bytomiu

W dniu 11. 09. 2004. do Bytomia zjechali si delegaci na I-szy Zjazd Zwi您ku Wyp璠zonych z Kres闚 Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej...

W dniu 11.09.2004. w Bytomiu odby si I-szy Zjazd Zwi您ku Wyp璠zonych z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Od rejestracji Zwi您ku, która nast徙i豉 6 stycznia 2004, w ca造m kraju powsta造 do dzi 74 ko豉. Zwi您ek, niedawno zarejestrowany przez katowicki s康, powo豉li w Bytomiu przedstawiciele 鈔odowisk kresowych. Wed逝g pomys這dawcy stworzenia stowarzyszenia, Jana Skalskiego, w grupie za這篡cieli s Kresowianie z ca貫j Polski oraz USA i Niemiec. Siedzib stowarzyszenia jest Bytom, jedno z najwi瘯szych w Polsce skupisk ludno軼i pochodz帷ej z dawnych kresów II RP.

W trakcie Zjazdu nakre郵ono ramowe zasady organizacyjne dzia豉lno軼i, program dzia豉nia oraz dokonano wyboru W豉dz Zwi您ku. Przewodnicz帷ym Zwi您ku na czteroletni kadencj zosta wybrany Jan Skalski.

Podczas rozmów i dyskusji szeroko omawiano aktualne problemy 篡ciowe dotycz帷e ludno軼i o kresowym rodowodzie.

"Organizacji kresowych jest wiele, ale zwykle maj charakter wspomnieniowo-kulturalny; chodzi w nich bardziej o wspólne 酥iewanie czy zbieranie znaczków. Brak natomiast silnej organizacji, która b璠zie skutecznie domaga si respektowania prawa do odszkodowa i piel璕nowa prawd o ludobójstwie, wojennych cierpieniach i wyp璠zeniach mieszka鎍ów dawnych kresów" - powiedzia J. Skalski.

Inicjatorzy powo豉nia kresowego Zwi您ku Wyp璠zonych chc, aby by on organizacj masow, skupiaj帷 nie tylko samych Kresowian, ale tak瞠 ich dzieci czy wnuki. Skalski zapewnia, 瞠 zainteresowanie wst徙ieniem do Zwi您ku jest bardzo du瞠 w ca貫j Polsce, tak瞠 w鈔ód m這dzie篡.

Kresowianie uwa瘸j, 瞠 zgodnie z zawartymi po wojnie mi璠zynarodowymi umowami, a tak瞠 wyk豉dni S康u Najwy窺zego, nale篡 im si "pe軟e zado嗆uczynienie" za pozostawione na Wschodzie mienie. Wed逝g Skalskiego, prawo w tym zakresie nie jest respektowane, dlatego Kresowianie nie wykluczaj zwrócenia si do instytucji mi璠zynarodowych i dochodzenia roszcze od pa雟tw, wchodz帷ych dawniej w sk豉d ZSRR.

"Skoro pa雟two polskie nie realizuje swojego zobowi您ania od 1945 roku, b璠ziemy szuka dróg prawnych, aby podwa篡 mi璠zynarodowe umowy z 1945 roku, uzna je za niewa積e i niewykonalne i zastanowi si nad mo磧iwo軼iami prawnymi odszkodowa w stosunku do pa雟twa, które bezprawnie naby這 nasze tereny i maj徠ki" - powiedzia Skalski.

Inicjatorzy powo豉nia stowarzyszenia uwa瘸j, 瞠 zgodnie z mi璠zynarodowymi definicjami, to w豉郾ie wobec Kresowian ma zastosowanie termin "wyp璠zeni", poniewa opuszczali oni dawne ziemie RP z naruszeniem prawa mi璠zynarodowego, w poczuciu zagro瞠nia mienia, zdrowia i 篡cia, czego dowodem s dokonane na tych terenach zbrodnie sowieckie. Tymczasem - jak zaznaczy Skalski - wyjazd Niemców z obecnych polskich ziem zachodnich nast瘼owa etapami - najpierw jako ucieczka przed frontem, potem na podstawie mi璠zynarodowych umów - i nie mia takiego charakteru.

Zwi您ek Wyp璠zonych nie powsta przeciwko komukolwiek. Jednym z jego celów jest "szerzenie prawdy o zagro瞠niu 篡wotnych interesów Polski i jej obywateli (obecnych mieszka鎍ów tzw. ziem odzyskanych) roszczeniami Niemców - by造ch mieszka鎍ów tych ziem, 膨daniami odszkodowa za pozostawione przez nich mienie".

Zwi您ek chce prowadzi dzia豉lno嗆 informacyjn, dokumentacyjn, wydawnicz oraz udziela pomocy organizacyjnej i porad prawnych, m.in. w zakresie mo磧iwo軼i uzyskania odszkodowania za mienie pozostawione na Wschodzie. Chce te zabiega o zwrot zagrabionych dóbr kultury narodowej. 

2007-05-14 03:07:28


WsteczW g鏎Strona startowaMapa serwisuKontakt