Uchwa造 XV 安iatowego Zjazdu Kresowian na Jasnej G鏎ze Zwyci瘰twa

podj皻e w dniu 5 lipca 2009 roku w Sali Papieskiej w Sanktuarium Kr鏊owej Polski

UCHWAx NR 1
Zobowi您a Dyrektoriat 安iatowego Kongresu Kresowian do natychmiastowego wszcz璚ia procedur umo磧iwiaj帷ych wyst徙ienie do Sejmu z obywatelskim wnioskiem o uznanie zbrodni OUN - UPA za ludobójstwo dokonane na kilkudziesi璚iu tysi帷ach obywateli polskich narodowo軼i polskiej, 篡dowskiej, ormia雟kiej i ukrai雟kiej zamieszkuj帷ych Wo造 i Ma這polsk Wschodni, a tak瞠 zobowi您a Dyrektoriat, w przypadku braku w豉軼iwej kwalifikacji tych zbrodni przez polski parlament - do wyst徙ienia ze stosownym powództwem do Europejskiego Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i.

UCHWAx NR 2
Zobowi您a Dyrektoriat 安iatowego Kongresu Kresowian do natychmiastowego wszcz璚ia procedur umo磧iwiaj帷ych wyst徙ienie do Sejmu z obywatelskim wnioskiem o przed逝瞠nie terminu stara o zwrot tzw. "mienia zabu瘸雟kiego " do dnia 30.06.2010 roku z uwagi na niezgodno嗆 uprzedniej regulacji prawnej w tym zakresie z podstawowymi zasadami wspó鹵ycia spo貫cznego w zakresie ustalenia terminu ko鎍owego sk豉dania wniosków o rekompensat utraconego mienia -uniemo磧iwiaj帷ego osobom uprawnionym dochodzenia ich praw maj徠kowych.

UCHWAx NR 3
Zwróci si do Ministerstwa Edukacji Narodowej z 膨daniem przywrócenia w programach nauki historii prawdy o dziejach Kresów, o ich polsko軼i, o walce ich mieszka鎍ów o przynale積o嗆 do Polski, o martyrologii Polaków 篡j帷ych na tych ziemiach, o wk豉dzie tych ziem w rozwój naszej Ojczyzny oraz z 膨daniem uwolnienia rodzimej polityki historycznej od przemilcze, k豉mstw i poprawno軼i politycznej oraz od kontynuacji peerelowskiego poziomu wiedzy w podr璚znikach historii Niepodleg貫j Rzeczypospolitej.

UCHWAx NR 4
Zwróci si do w豉dz Rzeczpospolitej ( Prezydenta, Sejmu, Senatu i Rz康u), aby przy okazji upami皻niania 70-rocznicy wybuchu II wojny 鈍iatowej nie zapomina造 o cierpieniach, ofierze krwi i bohaterstwie ludno軼i kresowej. O obro鎍ach Grodna i Lwowa.

UCHWAx NR 5
KRESOWIANIE 砥DAJ PRAWDY - dlatego dzisiejsz uchwa陰 ponawiaj swój " apel z XIV Zjazdu do najwy窺zych w豉dz Rzeczypospolitej" o pami耩 o Kresach nieskalan k豉mstwem i przemilczeniami oraz ponawiaj 膨danie skierowane do Prezesa IPN o wycofanie wszystkich tek edukacyjnych IPN zawieraj帷ych nieprawdziwe informacje i dane dotycz帷e historii Polski na Kresach Rzeczypospolitej.

UCHWAx NR 6
Uczestnicy XV 安iatowego Zjazdu Kresowian apeluj do ca貫j spo貫czno軼i kresowej o jedno嗆 w dzia豉niu we wszystkich dotycz帷ych nas sprawach kieruj帷 si przekonaniem, i tylko wówczas b璠ziemy mogli skutecznie walczy o przys逝guj帷e nam prawa i nale積 nam chlubn pami耩 w procesie kszta速owanie to窺amo軼i nast瘼nych pokole Polaków.

UCHWAx NR 7
Uczestnicy XV 安iatowego Zjazdu Kresowian uwa瘸j za konieczne, aby za這篡ciele Polskiego Stronnictwa Kresowego podj瘭i prawne starania do jego reaktywowania, co mo瞠 przyczyni si do podniesienia si造 politycznej ruchu kresowego i skutecznej obrony kresowego etosu.

UCHWAx NR 8
Zwracamy si do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 膨daniem podj璚ia zdecydowanego przeciwdzia豉nia rozpocz皻emu procesowi przymusowej i bezwzgl璠nej depolonizacji dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej poprzez wszechstronne wspieranie polskich stowarzysze, szkolnictwa polskiego i wszelkich form aktywno軼i kulturalnej naszych Rodaków 篡j帷ych nadal na swej ojcowi幡ie oraz zwracamy si z pal帷 pro軸 o uszczelnienie i usprawnienie procesu przyznawania naszym Rodakom uprawnie zwi您anych z Kart Polaka - tak, aby dokument ten trafia w godne r璚e i stanowi dla ich w豉軼icieli swoisty glejt nakazuj帷y 篡czliwo嗆 i szacunek dla okaziciela ze strony urz璠ników administracji publicznej Niepodleg貫j Polski.

UCHWAx NR 9
Wyst瘼ujemy do Konferencji Episkopatu Polski z apelem o sprzymierzenie wysi趾ów wszystkich ludzi dobrej woli w zachowaniu niezbywalnego, tradycj i niez這mno軼i Ojców naszych, - prawa do modlitwy w j瞛yku ojczystym, a w szczególno軼i do ocalenia j瞛yka polskiego w liturgii Ko軼io豉 rzymsko-katolickiego w 鈍i徠yniach spo貫czno軼i polskich funkcjonuj帷ych na ziemiach dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

UCHWAx NR 10
W celu ratowania cennych pozosta這軼i wielowiekowego dorobku i dziedzictwa kultury narodowej naszych polskich Kresów wnioskujemy o powo豉nie przez w豉dze pa雟twowe, wysi趾iem organizacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - niezb璠nej, naszym zdaniem, instytucji naukowej: Instytutu Kresów Rzeczypospolitej oraz Muzeum Historii Kresów.

UCHWAx NR 11
Zwracamy si ze stanowczym apelem do Rady Pami璚i Walk i M璚ze雟twa o niezw這czne zaakceptowanie budowy pomnika ofiar banderowskiego ludobójstwa, zgodnego z projektem prof. Mariana Koniecznego.

UCHWAx NR 12
Stanowczo i w ca貫j rozci庵這軼i popieramy wysi趾i i zabiegi nast瘼ców prawnych Kresowian - w豉軼icieli gruntów rolnych, (przemoc prawn komunistycznej pa雟twowo軼i im odebranych w ramach akcji ko販hozacji ziem zachodnich w latach 50-tych XX wieku) - o zwrot ziemi, otrzymanej jako rekompensat za utracon ojcowizn.

UCHWAx NR 13
Kresowianie zebrani na swoim XV Zje寮zie popieraj inicjatyw Fundacji Pami璚i Narodu Polskiego dot. budowy i ods這ni璚ia w dniu 17.09.2009 na cmentarzu w Jedwabnym pomnika upami皻niaj帷ego 70 rocznic napa軼i sowieckiej na Polsk, a tak瞠 z rado軼i witaj inicjatyw Fundacji Rodu Rodziewiczów dot. zawi您ywania w ca造m kraju spo貫cznych, obywatelskich komitetów budowy pomnika upami皻niaj帷ego 450 lecie Unii Lubelskiej - w postaci kopca Unii w Lublinie.

2009-07-10 10:24:23


WsteczW g鏎Strona startowaMapa serwisuKontakt