Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać pocztą aktualności, zapisz się na listę mailingową.

Twój adres e-mail:

Jesteś naszym 2699764 gościem
od 13-05-2007

Nowe publikacje

Lwowska Fala z dnia: 2016-08-14 08:10:00
Księga Gości: Maria Konopko pisze...
Spotkania w Centrum Kresowym – Bytom ul. St. Moniuszki 13, tel. +48 32 281-51-51
Artykuły i listy: Do Pana Posła Pawła Zalewskiego!


Aktualności

List otwarty Prezesa Młodzieży Wszechpolskiej Roberta Winnickiego do Prezesa Związku Powstańców Warszawskich, gen. Zbigniewa Ści

Szanowny Panie Generale!

Wczorajszy apel na Kopcu Powstania Warszawskiego na długo pozostanie w pamięci wszystkich jego uczestników. Tysiące ludzi – Kombatanci, harcerze, przedstawiciele władz i służb mundurowych, Warszawiacy i Polacy z kraju, którzy przyjechali specjalnie na uroczystości 1 sierpnia. Wśród nich tysiące ludzi młodych, tysiące młodych patriotów. Pojawienie się Kombatantów powitane zostało gorącymi oklaskami i wielokrotnym, gromkim „Cześć i chwała Bohaterom!”.

Przedstawiciele obecnych władz stolicy i kraju, z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz na czele, przywitani zostali zgoła inaczej. Buczenie, gwizdy czy hasła „Precz z komuną!” dało się słyszeć niemal równie mocno, jak te oddające cześć Bohaterom naszej historii.

W swoim wystąpieniu, które wywarło duże wrażenie na wszystkich zgromadzonych, dziwił się Pan Generał – jak młodzi ludzie mogą krzyczeć takie rzeczy? Jak mogą wobec władz „wolnej Polski”, jak to Pan określił, używać takich zwrotów? Uznał to Pan Generał za smutne i niedopuszczalne.

Chciałbym pomóc Panu zrozumieć tych, którzy w ten sposób się zachowywali. Bo przecież tysiące młodych Polaków nie znalazło się w tym miejscu i czasie przypadkowo i nieprzypadkowo swoimi okrzykami wyrażali zarówno cześć Bohaterom, jak i swój stosunek do dzisiejszych władz Polski. Na pytanie, dlaczego młodzi patrioci, widząc przedstawicieli rządzących, krzyczą dziś „precz z komuną”, chciałbym odpowiedzieć Panu zestawem przykładów, tylko z ostatniego roku:

- gdy postanowiliśmy zorganizować Marsz Niepodległości, współczesna Trybuna Ludu, Gazeta Wyborcza i cały koncern Agora, rozpętały wobec nas nagonkę, wyzywając od faszystów; nagonkę, którą prowadzą nieustannie; nagonkę, którą podchwytuje i wspiera większość prorządowych mediów; władze miasta i policja zaś w o wiele większym stopniu wolały współpracować z lewicowymi bojówkarzami, którzy Marsz próbowali zablokować;

- gdy zbuntowaliśmy się przeciwko międzynarodowym przepisom ograniczającym wolność słowa w tzw. sprawie ACTA, od przedstawicieli rządu usłyszeliśmy, że protestuje „żulia”, że jesteśmy idiotami, którzy nie rozumieją prawa; gdy w dziesiątkach tysięcy wyszliśmy na ulice w obronie podstawowych wolności obywatelskich, władze miały dla nas wyłącznie słowa pogardy i potępienia;

- po zakończeniu protestów domy ich organizatorów „odwiedzali” funkcjonariusze policji; licealiści byli „odwiedzani” w szkołach – przeprowadzano „profilaktyczne” rozmowy z nauczycielami; innych z kolei inwigilować i werbować próbowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; doświadczamy represji za wyrażanie sprzeciwu wobec polityki rządzących, co w demokracji ponoć przestępstwem nie jest;

- wielu młodych patriotów zostało pobitych przez służby bezpieczeństwa państwa; niestety, przesłuchania rozpoczynające się od ciosu w brzuch i epitetu „ty p….ny faszysto!” to już nie pojedynczy incydent, a wiele przypadków w różnych częściach kraju; młodzi patrioci zaczynają reagować na widok policjanta jak niegdyś na mundur MO – nie dlatego, że mają coś na sumieniu, ale dlatego, że spodziewają się represji za sam fakt „wychylania się”;

– doszło do tego, że w jednym z miast uniemożliwiono przeprowadzenie krytycznego wobec władz zgromadzenia, zatrzymując organizatorów i przewożąc ich na komendę na godzinę przed planowaną manifestacją;

- na stadionach piłkarskich delegaci PZPN cenzurują antykomunistyczne oprawy kibiców; rząd z kolei wypowiedział kibicom regularną wojnę w momencie, gdy liczba incydentów na stadionach zaczęła spadać, ale za to masowo zaczęły się pojawiać treści narodowo-patriotyczne i niepoprawne polityczne;

- rząd drastycznie ogranicza nauczanie historii, które jest fundamentem budowania tożsamości narodowej; na akcję Strajk Szkolny, którą w tym roku zainicjowaliśmy, właśnie w obronie edukacji i patriotycznego wychowania, pozostaje głuchy;

- prezydent Komorowski, przy poparciu większości rządzącej, forsuje właśnie w parlamencie ustawę drastycznie ograniczającą wolność zgromadzeń, pomimo że wszelkie organizacje społeczne – od lewa do prawa, zgodnie ostrzegają przed nią, jako zamachem na podstawowe prawa obywatelskie;

Przykładów można by mnożyć. Domyślam się, że w ponoć wolnych mediach, ponoć wolnej Polski, nie usłyszał Pan Generał o wielu sprawach, o których tutaj napisałem. Sytuacja w mediach to zresztą kolejny, odrębny temat, który zbliża nas klimatem do PRLu.

Polska młodzież poddawana jest dziś potężnej obróbce kultury masowej i propagandy medialnej, a także, niestety, szkolnej. Próbuje się nam wpoić obojętność na pojęcia takie jak: historia, pamięć, tożsamość narodowa, niepodległość, poświęcenie dla narodu. Propaganda wmawia młodym, że cały świat ma się obracać wokół ich własnego „ja”, że polskość to przeżytek, że tożsamość jest nieważna.

Istnieją jednak tysiące młodych Polaków, którzy się przeciwko tej rzeczywistości buntują. To ci, którzy wbrew wspomnianym trendom kultury, propagandy mediów, wbrew szkolnej „europeizacji” chcą pozostać Polakami i chcą, żeby określenie „być Polakiem” rzeczywiście coś znaczyło. Idą na przekór. To przede wszystkim właśnie my, zbuntowana przeciwko III RP część młodzieży, organizujemy patriotyczne manifestacje, chodzimy na groby żołnierzy, jeździmy do rodaków na Kresach, kultywujemy narodowe tradycje.

Jednocześnie jesteśmy nazywani faszystami i „żulią”, inwigilowani przez służby bezpieczeństwa, wytykani w szkołach przez niektórych nauczycieli, równie gorliwie dziś próbujących nas „zeuropeizować”, jak niegdyś naszych rodziców wychować na „ludzi sowieckich”.

Dlatego gdy słyszymy „Gazeta Wyborcza”, myślimy „Trybuna Ludu”, gdy słyszymy PO, myślimy PZPR, a gdy widzimy wysokiego rangą partyjniaka obecnej władzy, to pierwsze co przychodzi nam na myśl, to okrzyk „precz z komuną!”III RP nie postrzegamy jako Polski autentycznie wolnej, autentycznie niepodległej, ale jako twór zarządzany przez elity równie służalcze wobec obcych, jak miało to miejsce w PRLu.

Panie Generale!
Jak będzie za rok wyglądał 1 sierpnia? Sądzę, że tysiące młodych ludzi ponownie przyjdzie na Kopiec Powstania, by oddać cześć Bohaterom. Jestem przekonany, że mogą posłuchać apelu Pana Generała i z zaciśniętymi zębami nie komentować obecności przedstawicieli władzy, którą uważają za niesuwerenną, kosmopolityczną, obcą i wrogą.

Chciałbym, żeby miał Pan jednak świadomość, że tak czy inaczej, zrobimy wszystko, by tę władzę obalić, by system zbudowany w Polsce po roku 89 radykalnie zmienić. A wszystko to dlatego, że chcemy mieć, jako młodzi Polacy, nie tylko chwalebną przeszłość, ale i prawdziwie niepodległą przyszłość w naszej narodowej Ojczyźnie. I mamy świadomość faktu, że jeśli my o nią nie będziemy walczyć, to nikt inny za nas tego nie zrobi.

Z wyrazami najwyższego szacunku,
Robert Winnicki
Prezes Zarządu Głównego
Młodzieży Wszechpolskiej
Warszawa, 2 sierpnia 2012 r.

2012-08-03 22:24:42
Administrator


Polesia czar i gorycz

18 lipca 2012, środa, godz. 18.00, ul. Karowa 20

Wystawa fotografii Zofii Chomętowskiej z Polesia czynna w Domu Spotkań z Historią to doskonała okazja do konfrontacji dwóch, całkowicie różnych wizerunków tej krainy z początku XX wieku. Idyllicznej wizji największej w Europie krainy bagien i dziko płynących rzek, raju dla myśliwych i „skansenu pierwotnej Słowiańszczyzny” z obrazem najbardziej upośledzonego gospodarczo i cywilizacyjnie regionu II Rzeczypospolitej, gdzie dojmująca bieda i powszechny analfabetyzm generowały napięcia społeczne. Ze stereotypami i mitami narosłymi wokół Polesia i Poleszuków zmierzy się Tomasz Kuba Kozłowski podczas 62. spotkania z cyklu „Opowieści z Kresów”, prezentując oryginalne teksty z lat 20. i 30. oraz popularne i mało znane motywy ikonograficzne. Wśród uczestników spotkania rozlosujemy niespodzianki. Serdecznie zapraszamy!

Dom Spotkań z Historią, Warszawska Inicjatywa Kresowa, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, www.dsh.waw.pl, e-mail: t.kozlowski@dsh.waw.pl, tel. 022 255 05 50

2012-07-19 19:58:41
Administrator


Zaproszenie na manifestację w obronie Polskości Śląska

W związku z zapowiedzianym na sobotę marszem Ruchu Autonomii Sląska, którego kierownictwo propaguje separatystyczne i antypolskie treści Porozumienie Środowisk Patriotycznych zaprasza na manifestację w obronie Polskości Śląska która rozpocznie się dnia 14.VII. (w sobotę) o godz. 11.30 na Placu Miarki w Katowicach. Serdecznie zapraszamy do przybycia z biało-czerwonymi flagami.

Liga Obrony Suwerenności
Solidarni 2010
Instytut Silesia
KPN
Stowarzyszenie Działaczy Niepodległościowych "Nieprzejednani"
Narodowe Odrodzenie Polski
Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich Polski
Porozumienie Organizacji Niepodległościowych Polski Związek Zachodni
Krajowa Wspólnota Emerytów i Kombatantów
Ruch Obrony Praworządności

2012-07-14 06:30:20
Administrator


Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT

Tytuł: Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT. Wilno 1925 - 1939.
Autor: Henryk Berezowski
Okładka: twarda
Stron: 128 - kolorowych
Ilustracji: 270

Czytelnika, który weźmie do ręki ten nowy album Henryka Berezowskiego czeka nie lada atrakcja. Jeśli czytelnik ten zalicza się do grona pasjonatów historii techniki i radia, lektura tej książki pozwoli mu osiągnąć kolejny stopień wtajemniczenia w zdobywaniu wiedzy o pionierskich czasach polskiej radiofonii. Z kolei czytelnikowi, który nie interesował się dotychczas taką problematyką, album pozwoli odbyć magiczną podróż w świecie starych radioodbiorników, stanowiących niejednokrotnie arcydzieła współczesnej im myśli technicznej oraz sztuki projektowania przedmiotów użytkowych.

Więcej informacji pod adresem: http://elektrit.eu/

2012-07-14 06:26:46
Administrator


11 lipca w mediach

Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/16,911994-Sejm-uczcil-minuta-ciszy-ofiary-rzezi-wolynskiej.html

W Krakowie (i nie tylko) w 2012 roku
http://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/07/11/rocznica-krwawej-niedzieli-krakow-cmentarz-rakowicki-11-lipca-2012-r/

2012-07-13 21:19:02
Administrator


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt