Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać pocztą aktualności, zapisz się na listę mailingową.

Twój adres e-mail:

Jesteś naszym 2699761 gościem
od 13-05-2007

Nowe publikacje

Lwowska Fala z dnia: 2016-08-14 08:10:00
Księga Gości: Maria Konopko pisze...
Spotkania w Centrum Kresowym – Bytom ul. St. Moniuszki 13, tel. +48 32 281-51-51
Artykuły i listy: Do Pana Posła Pawła Zalewskiego!


Aktualności

XVI Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian Jasna Góra 2010

Informacje na temat XVI Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian znajdują się pod adresem: http://www.kresowianie.com/main.php?d=15&p=38

2010-06-13 14:05:18
Administrator


Kresowianie w europejskiej rodzinie wypędzonych i wysiedlonych!

W jednym dniu zbiegły się nam w tym roku dwa wyjątkowe wydarzenia, w których my, Kresowianie, winniśmy uczestniczyć. Ten dzień – to 4 lipca, data zarówno drugiej tury wyborów prezydenckich jak i kolejnego, XVI Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian na Jasną Górę.

Dla tych, którym do Częstochowy niedaleko – uczestnictwo w Zjeździe i głosowanie w tym samym dniu – nie będzie stanowiło problemu. Tym, co przyjadą z drugiego krańca Polski - problem rozwiąże zaświadczenie o prawie do głosowania. Wydane wcześniej w miejscu zamieszkania przez lokalną Komisje Wyborczą, pozwoli glosować w dowolnym lokalu wyborczym na terenie całego kraju. Na przykład - tuż obok Jasnej Góry.

A przyjechać koniecznie trzeba. Los sprawił, ze to właśnie my, Kresowianie, dostąpiliśmy niezwykłej łaski, by w tym szczególnym dniu w Jasnogórskim Sanktuarium modlić się o błogosławieństwo dla Ojczyzny i dar mądrości dla Polaków decydujących o wyborze przyszłego prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
To nie jedyny powód, dla którego powinniśmy stawić się na Jasnej Gorze na kolejnym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian. Nie przestajemy żądać się prawdy, – czego głośno domagaliśmy się podczas poprzedniego Zjazdu przypadającego w 65 rocznicę ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Polakach na Kresach Wschodnich.

W ubiegłym roku honorowego patronatu i poparcia naszym żądaniom udzielił Prezydent Rzeczypospolitej śp. Lech Kaczyński. W swym przesłaniu do Kresowian pisał: „Dopiero w wolnym kraju, w odrodzonej Rzeczpospolitej możemy odwiedzać i upamiętniać mogiły ofiar, badać i przekazywać przyszłym pokoleniom prawdę o unicestwieniu polskich Kresów, o ludobójstwie i wygnaniu. Zobowiązani jesteśmy głośno powiedzieć, ze taka tragedia nigdy już nie może się powtórzyć. Krokiem na tej drodze jest uznanie prawdy, żal za winy i wybaczenie.”

W tym konsekwentnym żądaniu prawdy - nie będziemy osamotnieni. Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich, organizacja członkowska Światowego Kongresu Kresowian – została z dniem 1 maja br. przyjęta do Europejskiej Unii Narodów Wypędzonych i Wysiedlonych z siedzibą w Trieście.

E U N W i W jest międzynarodową organizacją działającą w oparciu o struktury Unii Europejskiej. Delegacja Unii na czele z jej Sekretarzem Generalnym Massimiliano Lacota zadeklarowała swój udział w tegorocznych jasnogórskich uroczystościach.

Oczekujemy także obecności przedstawicieli IPN-u, Wspólnoty Polskiej, posłów i senatorów z wszystkich opcji politycznych; z prawicy i lewicy. Ich obecność na Zjeździe - jest dla nas miernikiem zainteresowania klubów parlamentarnych sprawami Kresów i Kresowian. W minionym tygodniu zaproszenie na Zjazd Kresowian miałam zaszczyt wręczyć panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, kandydatowi na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, któremu Światowy Kongres Kresowian udzielił swojego poparcia w wyborach.

Spodziewamy się także przyjazdu przedstawicieli organizacji kresowych, z którymi mieliśmy okazje spotkać się niedawno w Domu Polonii w Pułtusku. Podczas wspomnianego spotkania, którego inspiratorem był nieodżałowanej pamięci Marszałek Maciej Płażyński – wystąpiliśmy z propozycją kontynuowania współpracy dot. powołania Muzeum Kresów i skoordynowania kolejnego spotkania przedstawicieli organizacji kresowych z terminem Światowego Zjazdu Kresowian na Jasnej Gorze.

Tragedia smoleńska zabrawszy nam ludzi, w których Kresowianie znajdowali oparcie dla działań na rzecz Polaków na granicą – pokrzyżowała również te plany. Nie przestajemy jednak żywić nadziei, ze przez pamięć o tych wybitnych postaciach – zmobilizujemy wszystkie siły, by podjętą współpracę kontynuować.

Jasna Góra czeka na Kresowian. Również na Ciebie. Jednością silni bądźmy w tym dniu razem!

Danuta Skalska
rzecznik Światowego Kongresu Kresowian

Bytomskie Centrum Kresowe(Bytom ul. Moniuszki 13), będące siedzibą biura krajowego Światowego Kongresu Kresowian udziela wszelkich informacji dodatkowych (tel. 32-281-51-51, 32-281-28-07, e- mail:kongreskresowian@vp.pl); organizuje także wyjazd zbiorowy na Jasną Górę. Podobnie organizują wyjazdy środowiska kresowe, Przyjaciele i sympatycy ruchu kresowego w całym kraju, członkowie organizacji kombatanckich i charytatywnych, oddziały Uniwersytetu III Wieku i Akcji Katolickiej w wielu miastach w Polsce.

Ze względu na to, ze wszystkie uroczystości odbywają się na terenie Jasnogórskiego Sanktuarium – nie mamy możliwości zorganizowania cateringu. Rezerwacja miejsc noclegowych: Dom Pielgrzyma tel.034-377-75-64

2010-06-13 13:18:22
Administrator


Dom Spotkań z Historią zaprasza

My tutejsi. Białoruskie granice, 1996, 55 min., reż. Małgorzata Bucka
9 czerwca 2010, środa, g. 18.00, ul. Karowa 20

W cyklu „Kino kresowe” film dokumentalny Małgorzaty Buckiej o Białorusi zrealizowany na zlecenie telewizji niemieckiej ORB. Autorka scenariusza i reżyser filmu zarazem poszukiwała w połowie lat 90. odpowiedzi na pytanie czym jest obecna Białoruś i kim są współcześni Białorusini. Jej rozmówcami byli zarówno przedstawiciele inteligencji białoruskiej z Mińska jak i mieszkańcy wsi Poczobuty na Grodzieńszczyźnie, przede wszystkim Polacy. Autorka pokazuje też granice oddzielające Białoruś od Rzeczpospolitej i Europy. Po projekcji zapraszamy na dyskusję, w której udział wezmą Marek Bućko z Fundacji Wolność i Demokracja oraz Wolha Shved z Telewizji Biełsat.

2010-06-07 07:27:19
Administrator


Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy…

„Żebyś ty wiedział jak to strasznie boli
nas, dzieci Wielkiej, Niepodległej, Świętej
skuwać w kajdany łaski twej przeklętej,
cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli”.

Czytaj więcej

2010-05-25 23:41:52
Administrator


Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na Urząd Prezydenta RP

W dniu 10 maja 2010 roku w Mikołowie (woj. śląskie) z inicjatywy zgromadzonych na spotkaniu „In Memoriam Smoleńsk 2010” poświęconym pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem powstał pierwszy na Śląsku Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na Urząd Prezydenta RP. Jak czytamy w deklaracji, która motywuje powstanie Komitetu: Jesteśmy przekonani, że Jarosław Kaczyński gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia, do osobistego i wspólnotowego rozwoju.

Komitet jest strukturą otwartą, każdy kto chce osobiście wyrazić swoje poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego, może zgłosić swój akces do Komitetu poprzez wysłanie informacji na adres: komitetpoparcia@gmail.com

Deklarację „Polska jest najważniejsza” podpisało ponad 60 osób reprezentujących różne środowiska i grupy zawodowe, między innymi:

 1. Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr h. c., Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza, ATH Bielsko Biała, twórca personologicznej teorii ekonomicznej i podstaw teorii rozwoju.
 2. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – Minister Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, Kierownik Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 3. Prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 4. Dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 5. Ewa Nowak, Prezes Stowarzyszenia Górniczych Wdów.
 6. Danuta Skalska, dziennikarz – Rzecznik Światowego Kongresu Kresowian, dziennikarz Radia Katowice, Redaktor Lwowskiej Fali.
 7. dr Antoni Winiarski – Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
 8. Tomasz Szymborski – dziennikarz, Prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Katowicach.
 9. Grażyna Paździorek – nauczyciel, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich.
 10. Piotr Bryła - prawnik, Towarzystwo Debaty Publicznej.
 11. Magdalena Buczek – studentka dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
 12. Leszek Salamon – dr nauk medycznych, samorządowiec, Wspólnota Samorządowa.

Deklaracja „Polska jest najważniejsza”

Stajemy przed Wami nie jako osoby prywatne, chcące się podzielić swoimi osobistymi marzeniami. Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych marzeniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że gwarantuje on urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia, do osobistego i wspólnotowego rozwoju.

Apelujemy do wszystkich środowisk województwa śląskiego, którym wizja ta jest bliska o zakładanie Społecznych Komitetów Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pliki do pobrania:

 1. Deklaracja "Polska jest najważniejsza"
 2. Tabela

2010-05-11 21:19:54
Administrator


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt