Sprawozdanie z dzia豉lno軼i Towarzystwa Mi這郾ik闚 Lwowa i Kres闚 Po逝dniowo-Wschodnich Oddzia Bytom za lata 2002-2006

Towarzystwo Mi這郾ików Lwowa – Oddzia Bytom jest organizacj cz這nkowsk 安iatowego Kongresu Kresowian i z jej ramienia - struktur wykonawcz, realizuj帷 zadania Kongresu, zgodne z w豉snymi za這瞠niami statutowymi. Stowarzyszenie nasze od 19 lat prowadzi dzia豉lno嗆 kulturalno-o鈍iatow maj帷 na celu kontynuowanie tradycji i kultury kresowej, a tak瞠 szeroko zakrojon dzia豉lno嗆 charytatywn organizowan przy znacz帷ym wsparciu ze strony spo貫czno軼i miasta Bytomia, a w ostatnich latach równie przy wspó逍racy z organizacjami polonijnymi w USA i Kanadzie.

Byli鄉y zawsze organizacj najliczniejsz, a poprzez nasz skuteczn dzia豉lno嗆 i otwarcie na zewn徠rz - stali鄉y si równie jedn z najbardziej znanych i licz帷ych si w mie軼ie organizacji pozarz康owych, a je郵i bra pod uwag nasz nieprzerwan, wszechstronn, wielokierunkow dzia豉lno嗆 – jeste鄉y jednym z najbardziej znacz帷ych Oddziaów TMLi KPW w kraju. To powód do dumy dla nas wszystkich, którzy t organizacj tworzymy.

Dzi瘯i naszej konsekwentnej pracy i sta貫mu podtrzymywaniu wi瞛i mi璠zyludzkich mamy tu, we w豉dzach miasta i w鈔ód jego mieszka鎍ów, a tak瞠 w dalekim 鈍iecie - wypróbowanych przyjació i sympatyków. 安iadczy o tym wieloletnia dzia豉lno嗆 w ramach 安iatowego Kongresu Kresowian, wspó逍raca z organizacjami polonijnymi w Ameryce i Kanadzie, a tak瞠 lokalnie - z w豉dzami miasta Bytomia, dzia豉j帷ym w Tarnowskich Górach „奸御kim Dzwonem Nadziei” i w豉dzami Tarnowskich Gór, które wielokrotnie go軼i造 Kresowian u siebie podczas 安iatowych Zjazdów.

Ostatnie 5 lat – to okres naszych najwi瘯szych osi庵ni耩 i sukcesów, znacz帷ych równie dlatego, 瞠 stale zasilaj nasze szeregi ludzie nowi i m這dzi, Kresowianie w nast瘼nym pokoleniu, a tak瞠 osoby nie zwi您ane miejscem urodzenia z Kresami, lecz odczuwaj帷y potrzeb wspólnego z nami dzia豉nia. (M.in. wspó逍racuj帷y z „Paca造ch” dr Marek Bielecki – re篡ser, wyk豉dowca Wy窺zej Szko造 Filmowej w υdzi, dr Marek Baron – organizator wielu udanych akcji charytatywnych na rzecz Kresów, Mateusz Raj-Chirowski autor i administrator strony internetowej Kresowian, Marcin Mazurowski – artysta fotografik). To dobrze rokuje na przysz這嗆.

W sytuacji, kiedy wiele terenowych Oddziaów TML-u istnieje ju tylko na papierze, naszym najwi瘯szym sukcesem jest fakt, ze nie tylko wci捫 istniejemy, ale sprawnie funkcjonujemy, rozwijamy si i stale znajdujemy nowe pomys造 na dalsz dzia豉lno嗆.

Dzia豉lno嗆 kulturalno-o鈍iatowa
Rok 2002 – to dziesi徠y rok funkcjonowania „Lwowskiej Fali” na antenie Radia Planeta FM, a tak瞠 czas mozolnych przygotowa (wielokrotne wyjazdy zim na próby programu do Przemy郵a!) do wyjazdu w marcu 2003 roku naszego kabaretu „Paca造cha” wraz z kapel „Ta-joj” na tournee’ koncertowe do USA. Koncertowali鄉y od Chicago po Floryd na rzecz pomocy Polakom na Kresach i pomoc dla niepe軟osprawnych dzieci. O tym – czy przedsi瞝zi璚ie to mo積a nazwa sukcesem 鈍iadczy mi璠zy innymi recenzjami z koncertów - krótka wzmianka w Dzienniku Zwi您kowym - najwi瘯szym w Ameryce dzienniku polonijnym: „Prze篡jmy to jeszcze raz! Na specjalne 篡czenie publiczno軼i kabaret „Paca造cha” i kapela „Ta-joj” wyst徙i …itd."

Dzia豉j帷y pod naszym patronatem Kabaret „Paca造cha” po sukcesach w USA kontynuuje swoj dzia豉lno嗆, koncertuj帷 z programem pt. „Ta-joj, Europo!” na terenie kraju, bior帷 udzia w cyklicznych programach „Niedziela w Bytkowie” i „Oj, ni ma jak Lwów” w TV Katowice.

W minionych latach zespó da szereg koncertów charytatywnych na rzecz lokalnej spo貫czno軼i, (m.in. na rzecz budowy hospicjum w Gliwicach); wspó逝czestniczy w organizowanym po raz pierwszy w naszym mie軼ie Dniu Rzemios豉 (2004) i Biesiadach Franciszka雟kich ((2005-2006) (prowadzenie imprez – Danuta Skalska i program artystyczny w wykonaniu kabaretu „Paca造cha” przygotowany specjalnie na te okazje). Jubileuszowy rok Bytomia – to równie organizowany przez nas w Bytomiu i na Jasnej Gorze X 安iatowy Zjazd Kresowian, z wielkim plenerowym koncertem czterech kultur, wystaw obrazów Jana Markuta z Florydy, projekcj i promocj zrealizowanego naszymi si豉mi w Ameryce filmu „Dolary to nie wszystko”.

Danucie Skalskiej powierzono równie (w 2004 r. i 2006 r.) po raz kolejny prowadzenie dorocznego Festiwalu Piosenki Kresowej – KRESOWIANA w Jeleniej Górze. Naszym wielkim wspólnym sukcesem okaza si by Koncert Noworoczny „Kresy 酥iewaj dla bytomian” w styczniu 2006 r. z udzia貫m chóru NOEMI z Ka逝sza. Wype軟iona po brzegi sala Bytomskiego Centrum Kultury by豉 tego wymiernym dowodem.

Pok這siem tego koncertu, którym udowodnili鄉y, 瞠 sta nas na aktorski profesjonalizm, a nie tylko na podwórkowe „usia-siusia” – by這 przyznanie naszemu Towarzystwu przez w豉dze Bytomia znacz帷ej dotacji na realizacj wydarzenia multimedialnego „Mózg na 軼ierce, – czyli dwa 造ki Ameryki” - którego podj瘭i si Marek Bielecki i Danuta Skalska.
Premiera spektaklu odby豉 si w grudniu 2006 w Operze Sl.

Rok 2006 przyniós nam kolejny sukces: presti穎w nagrod Fundacji „Pro Publico Bono” dla najlepszych inicjatyw obywatelskich za projekt Danuty Skalskiej „Przywróci pami璚i Polaków w kraju i za granic historyczne i kulturalne dziedzictwo dawnych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej”.

Danuta Skalska – prezes naszego Stowarzyszenia w wyborach samorz康owych 2006 zosta豉 radn, przewodnicz帷 Komisji O鈍iaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Bytomia.

Nasz klub „Ta-joj” przy ul. Moniuszki 13 czynny jest od poniedzia趾u do pi徠ku; okazjonalnie równie, w zwi您ku z organizowanymi imprezami, w soboty i niedziele. W Centrum Kresowym odbywaj si co tydzie spotkania - tematycznie zwi您ane nie tylko z Kresami, ale równie dot. relacji i wi瞛i Kresowian ze 奸御kiem, a tak瞠 wspólne 郵御ko-lwowskie biesiady i bale z udzia貫m kabaretu „Paca造cha”. W latach 2002-2006 odby造 si 202 spotkania klubowe, w których uczestniczy這 oko這 12.000 osób.

Od kilku lat rozwijamy wspó逍rac z polonijnymi mediami w USA i Kanadzie. Relacje Danuty Skalskiej o sytuacji Polaków na Kresach i reporta瞠 z wyjazdów i spotka z Polakami zza wschodniej granicy emitowa造 rozg這郾ie polonijne w Ameryce i Kanadzie; artyku造 drukuj Panorama Polska w Kanadzie, Echo Florydy, Polonian Echo i Dziennik Zwi您kowy w USA. Od trzech lat – 軼is陰 wspó逍rac z nami kontynuuje tak瞠 Gazeta Lwowska wydawana we Lwowie, drukuj帷 informacje o naszej dzia豉lno軼i i relacje Danuty Skalskiej z wypraw na Kresy.

O tradycjach i zwyczajach kresowych Les豉w Józków i Danuta Skalska mówili w cyklicznych audycjach radiowych „Swojskie Klimaty” w Radio eM przez ca造 2005 rok.

Rok 2006 - to powrót „Lwowskiej Fali” - tym razem na anten Polskiego Radia w Katowicach.

Autorska, cotygodniowa audycja Danuty Skalskiej dost瘼na równie poprzez internet, sta豉 si dla nas szczególnym kontaktem medialnym z sympatykami ruchu kresowego na ca造m 鈍iecie.

Pod naszym patronatem i przy naszej pomocy, m這dzie bytomska organizuje doroczne turnieje sportowe w rocznic Obrony Lwowa. Po raz pierwszy w Bytomiu w 2005 roku zorganizowany zosta tak瞠 M這dzie穎wy Festiwal Piosenki Kresowej. Laureaci Festiwalu wzi瘭i udzia w integracyjnym obozie harcerskim w Korzkwi.

Dla m這dzie篡 organizowali鄉y w Centrum Kresowym cykl wyk豉dów o historii i tradycjach kresowych, a tak瞠 wyjazdowe odczyty D. Skalskiej w Katowicach, Myszkowie i B璠zinie. Z III LO im. Norwida w B璠zinie nawi您ali鄉y sta造 kontakt realizuj帷 wspólnie projekt edukacyjny „ Kresy- Pami耩-T瘰knota”. W maju 2006 odby si tam przy naszym wspó逝dziale „Turniej Wiedzy o Kresach”.

M這dzie bytomskich szkó i harcerze wspó逝czestnicz równie w organizowanych przez nas spotkaniach czwartkowych, kwestach i uroczysto軼iach patriotycznych, wyje盥瘸j z nami na Kresy, bior帷 udzia w zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Kolejni studenci, pisz帷y prace magisterskie na tematy zwi您ane z Kresami w naszym 鈔odowisku zbieraj potrzebne materia造. Pod naszym patronatem odby豉 si wyprawa badawcza UKRAINA 2006 podj皻a z inicjatywy studenckiego ko豉 naukowego z Uniwersytetu 奸御kiego Sekcji Antropologicznej Mi璠zywydzia這wego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Za wybitn dzia豉lno嗆 kulturaln trzej cz這nkowie naszego Zarz康u zostali uhonorowani nagrod prezydenta miasta w dziedzinie kultury: MUZA 2003 Ma貪orzata Kaganiec, MUZA 2004 Janusz Owen, MUZA 2005 - Danuta Skalska. Danuta Skalska zosta豉 równie wyró積iona w 2004 roku medalem miasta Bytomia za szczególne zas逝gi dla miasta; a tak瞠 - tytu貫m Bytomianki Czerwca 2005 za dzia豉lno嗆 charytatywn.

Za dzia豉lno嗆 artystyczn Kabaret „Paca造cha” w roku jubileuszowym otrzyma medal 750 lecia Bytomia.

Dzia豉lno嗆 charytatywna
Sprawozdanie – to konsekwentnie od lat przeprowadzane w dniu Wszystkich 名I邛YCH kwesty na bytomskich cmentarzach.

Przez minione 5 lat zebrali鄉y w sumie 57.625,27 z, z których finansowane by造 doroczne akcje letnie dla polskich dzieci z Kresów i najbiedniejszych dzieci z Bytomia. Postawili鄉y na integracj dzieci i edukacyjn form obozu. To sprawdza si ju kolejny raz, o czym 鈍iadcz udane obozy w Kokotku i w O鈔odku Krakowskiej Chor庵wi Harcerskiej w Korzkwi. Dwukrotnie - finansowego wsparcia w organizacji tego przedsi瞝zi璚ia udzieli豉 nam Kancelaria Senatu, otrzymali鄉y tak瞠 na ten cel dotacj z Ministerstwa Edukacji, wydatnie pomóg Cech Rzemios Ró積ych z Bytomia i ING Bank 奸御ki.

Pozyskanie sponsorów – to nasz kolejny, wymierny sukces. Po trudach przygotowania kolejnego projektu, równie w tym roku oczekujemy dotacji z Kancelarii Senatu na integracyjny obóz.

Podczas obozów realizowany by kurs j瞛yka polskiego dla dzieci z Kresów, wycieczki do Krakowa, Wadowic i Wieliczki, szereg konkursów oraz imprez.

Dla najbiedniejszych polskich rodzin na Kresach organizowana jest co roku pomoc 鈍i徠eczna (Wielkanoc i Bo瞠 Narodzenie). W minionych 5 latach wys豉li鄉y ponad 12 ton 篡wno軼i i odzie篡.

Wa積ym jest, 瞠 do wspó逝dzia逝 w tych akcjach – zdo豉li鄉y pozyska ludzi spoza kresowego kr璕u, a tak瞠 uzyska pomoc rzeczow od Polaków mieszkaj帷ych w Niemczech. Pomagaj nam m.in. Anna i Piotr Kawaletz z Boblingen i Ernest Piecha z Herten. W akcjach 鈍i徠ecznej pomocy bra豉 udzia m這dzie bytomskich szkó, zrzeszona w Kongresie M這dych Patriotów m這dzie ze szkó katowickich, pszczy雟kich, a tak瞠 uczniowie ze wszystkich szkó w Myszkowie i III LO w B璠zinie, a wcze郾iej równie m這dzie ze szkó 鈔ednich Sosnowca.. Na szczególne uznanie zas逝guje pan dr Marek Baron, – dzi瘯i któremu zosta造 zebrane tony cukru, s這dyczy, odzie i 鈔odki finansowe na pomoc najbiedniejszym polskim dzieciom na Kresach.

Lokalnie i na co dzie - wspó逍racuj帷a z nami m這dzie z IV LO w Bytomiu anga簑je si jako wolontariat w pomoc starszym i ma這 sprawnym ruchowo cz這nkom naszego Stowarzyszenia. Wspieramy tak瞠 zamieszka貫 w Bytomiu polskie rodziny ekspatriowane z Kazachstanu.

Z akcjami charytatywnymi organizowanymi w porozumieniu z Kongresem Polonii Ameryka雟kiej rokrocznie wyje盥瘸 na Kresy prezes naszego Stowarzyszenia. Pomoc ta – finansowa i rzeczowa, dociera豉 do najbiedniejszych polskich rodzin i parafii a na Podole.

Kontynuujemy równie pomoc dla niepe軟osprawnych dzieci. Dzi瘯i wspó逍racy z Poloni ameryka雟k mo瞠my przekazywa wózki inwalidzkie i kierowa dzieci na bezp豉tne leczenie operacyjne w USA. Aktualnie na takim leczeniu w Chicago przebywa kolejne dziecko – tym razem z Myszkowa.

Tak szeroka i wszechstronna dzia豉lno嗆 naszego Stowarzyszenia mo磧iwa jest tylko dzi瘯i wyj徠kowemu zaanga穎waniu wszystkich cz這nków Zarz康u. Szczególna aktywno軼i wyró積iaj si; wiceprezesi Jerzy Lubecki i Andrzej Mozo豉, sekretarz – Miros豉wa Bryk, Andrzej Kie豚usiewicz, Urszula Ka逝szka, Czes豉wa i Jan Wardachowie, Roman Swidzi雟ki, Janusz Owen, Danuta Ligejka, Krystyna Szastok, Józef Dziubosz, Barbara Greczkowicz, Marcin Mazurowski, Halina Szwarc, Józef Karpi雟ki.

W przygotowywaniu spotka czwartkowych prym wiod Micha Szwarc i Les豉w Józków. To dzi瘯i naszej wspólnej pracy mogli鄉y zorganizowa w Bytomiu jubileuszowy 安iatowy Zjazd Kresowian, cykliczne koncerty „Kresy 酥iewaj dla Bytomian”, doroczne kwesty, obozy letnie dla dzieci czy cotygodniowe imprezy odbywaj帷e si w Centrum Kresowym.

Zarz康 TMLiKPW Bytom


WsteczW g鏎Strona startowaMapa serwisuKontakt