Sprawozdanie z dzia豉lno軼i Towarzystwa Mi這郾ik闚 Lwowa i Kres闚 Po逝dniowo-Wschodnich Oddzia Bytom za lata 2006-2010

Towarzystwo Mi這郾ików Lwowa – Oddzia Bytom jest organizacj cz這nkowsk 安iatowego Kongresu Kresowian i z jej ramienia - struktur wykonawcz, realizuj帷 zadania Kongresu, zgodne z w豉snymi za這瞠niami statutowymi. Stowarzyszenie nasze od 23 lat prowadzi dzia豉lno嗆 kulturalno-o鈍iatow maj帷 na celu kontynuowanie tradycji i kultury kresowej, a tak瞠 szeroko zakrojon dzia豉lno嗆 charytatywn organizowan przy znacz帷ym wsparciu ze strony spo貫czno軼i miasta Bytomia, a w ostatnich latach równie przy wspó逍racy z organizacjami polonijnymi w USA i Kanadzie.
Jeste鄉y jedn z najbardziej znanych i licz帷ych si w mie軼ie organizacji pozarz康owych, prowadz帷 od 1988 roku nieprzerwan, wszechstronn, wielokierunkow dzia豉lno嗆 i z uwagi na t dzia豉lno嗆 - jedn z najbardziej znanych organizacji kresowych w Polsce. To powód do satysfakcji dla nas wszystkich, którzy t organizacj tworzymy.

Wspó逍racujemy z w豉dzami Bytomia, G逝bczyc, Myszkowa, Raciborza, z Muzeum Górno郵御kim w Bytomiu, klubem Gazety Polskiej, dzia豉j帷ym w Tarnowskich Górach „奸御kim Dzwonem Nadziei” i w豉dzami Tarnowskich Gór, które wielokrotnie go軼i造 Kresowian u siebie podczas 安iatowych Zjazdów. Znacz帷ym sta這 si nawi您anie kontaktów ze Zwi您kiem Zawodowym KADRA kop. Bobrek-Centrum i dyrekcj kopalni, co zaowocowa這 zaktywizowaniem i rozszerzeniem dzia豉lno軼i charytatywnej.

Rozwija si wspó逍raca ze 安iatowym Kongresem Kresowian i innymi strukturami kresowymi w kraju, a tak瞠 z Polakami – zorganizowanymi w strukturach Towarzystwa Kultury Polskiej na terenie obecnej Ukrainy i Wile雟zczyzny. Kontynuujemy wspó逍rac z organizacjami polonijnymi w Ameryce i Kanadzie.
Up造waj帷y czas w znacz帷y sposób uszczupli szeregi naszych najstarszych cz這nków, ale mimo to dzia豉lno嗆 nasza stale si rozwija, a do Stowarzyszenia wst瘼uj dzieci i wnukowie za這篡cieli naszej organizacji.

Dzia豉lno嗆 kulturalno-o鈍iatowa

Rok 2006 zako鎍zy si dla nas wymiernymi sukcesami: zdobyciem nagrody „Pro Publico Bono” za najlepsza inicjatyw obywatelska, – rozpocz璚iem emisji „Lwowskiej Fali” na antenie Polskiego Radia Katowice, spektaklem multimedialnym na scenie Opery Sl. ( „Dwa 造ki Ameryki” autorstwa Danuty Skalskiej, w realizacji Marka Bieleckiego - wyk豉dowcy ódzkiej „filmówki”) i wej軼iem do Rady Miejskiej przedstawiciela naszej Organizacji.
Aktualnie – realizator Lwowskiej Fali – Danuta Skalska – ma na swoim koncie 218 pi耩dziesi璚iominutowych audycji, powtarzanych w porze nocnej dla Polaków na drugiej pó趾uli. W realizacji audycji wspieraj autork programów cz這nkowie naszego Stowarzyszenia: Micha Szwarc, Les豉w Józków, Adam 真rawski, Ryszard Mosingiewicz, Andrzej Jaworski.

Dzia豉j帷y pod naszym patronatem Kabaret „Paca造cha” po sukcesach w USA (2003 rok) kontynuuje swoj dzia豉lno嗆 w rozszerzonym 郵御ko-lwowskim sk豉dzie, koncertuj帷 z programem pt. „Ta-joj, Europo!” na terenie kraju, a cz這nkowie zespo逝 zdobywaj laury w ogólnopolskich konkursach. Ewa Walczak i Andrzej Szczepa雟ki – Grand Prix na Festiwalu Piosenki Kresowej Jelenia Gora 2010 i I nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Lwowskiej. Ryszard Mosingiewicz i Adam 真rawski – I nagroda w Festiwalu Piosenki i Lwowskiego Ba豉ku – Kraków 2008.

Kabaret „Pacalycha” ma tak瞠 na swoim koncie presti穎wy wyst瘼 w charakterze go軼ia specjalnego jubileuszowego, XV Festiwalu Kultury Kresowej w Mr庵owie. Paca造cha wychowuje sobie nast瘼ców.
Pod patronatem TML-u dzia豉 dzieci璚y zespó YCHTIS kontynuuj帷y tradycje kresowe. Zespó ma na swoim koncie p造t „Sercem we Lwowi” i trasy koncertowe w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie Zachodniej i we Lwowie.

Danucie Skalskiej powierzono (w 2008 r. i 2010 r.) po raz kolejny prowadzenie dorocznego Festiwalu Piosenki Kresowej – KRESOWIANA w Jeleniej Górze, przewodniczy równie jury dorocznych Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Lwowskiej i Lwowskiego Ba豉ku w Krakowie.
Co roku go軼imy zespo造 polskie zza wschodniej granicy.

(Koncert Noworoczny „Kresy 酥iewaj dla bytomian” w styczniu 2006 r. z udzia貫m chóru NOEMI z Ka逝sza., „Lwowska Fala” – ze Lwowa - lipiec 2006, „Poleskie Soko造” z 砰tomierza – grudzie 2007 i lipiec 2009, Kapela Wujka Ma鎥a z Wilna – lipiec 2010.) Rok 2008 – jubileuszowy (XX lecie TML-u) uczcili鄉y akcja edukacyjn „安iat Kresów” dla wszystkich bytomskich szkó. W bytomskim Centrum Kultury prezentowany by cykl filmow dokumentalnych red. Ewy Szakalickiej z TVP: Droga do Polski, Tu si ko鎍z tory, 妃ier po raz setny, Nie tylko pami耩 pozosta豉, - po陰czony ze spotkaniem z autork programów.

Wspó逍raca z m這dzie膨 Zespo逝 Szkó Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu zaowocowa豉 charytatywnym koncertem „奸御k 酥iewa Kresom” z udzia貫m Zespo逝 Pie郾i i Ta鎍a 奸御k. Jego pomys這dawc by Krzysztof Sawicki ucze ZSGH w Bytomiu.

Nasz klub „Ta-joj” przy ul. Moniuszki 13 czynny jest od poniedzia趾u do pi徠ku; okazjonalnie równie, w zwi您ku z organizowanymi imprezami, w soboty i niedziele.

W Centrum Kresowym odbywaj si co tydzie spotkania - tematycznie zwi您ane nie tylko z Kresami, ale równie dot. relacji i wi瞛i Kresowian ze 奸御kiem, a tak瞠 wspólne 郵御ko-lwowskie biesiady i bale z udzia貫m kabaretu „Paca造cha”. Szczególnie cenne by造 spotkania autorskie i promocje ksi捫ek ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prof. Stanis豉wa S豉womira Niciei, Stanis豉wa Srokowskiego, Anny Fastnacht-Stupnickiej, Anny Kubajak, Jacka Wilczura; wa積e – spotkania z legend polskiego futbolu – Kazimierzem Trampiszem, Ministrem Zdrowia prof. Zbigniewem Relig, pos豉mi i senatorami.

W latach 2006-2011 odby造 si 204 spotkania klubowe, w których uczestniczy這 oko這 11.000 osób.

Kontynuujemy wspó逍rac z polonijnymi mediami w USA i Kanadzie i z Kurierem Galicyjskim wydawanym we Lwowie. Relacje Danuty Skalskiej o sytuacji Polaków na Kresach i reporta瞠 z wyjazdów i spotka z Polakami zza wschodniej granicy emitowa造 rozg這郾ie polonijne w Ameryce i Kanadzie.
Pod naszym patronatem i przy naszej pomocy, m這dzie bytomska organizuje doroczne turnieje sportowe w rocznic Obrony Lwowa.

Dla m這dzie篡 organizowali鄉y w Centrum Kresowym cykl wyk豉dów
o historii i tradycjach kresowych, a tak瞠 wyjazdowe odczyty D. Skalskiej, Micha豉 Szwarca i Les豉wa Jó嶔owa w Gliwicach, Katowicach, Chorzowie, Myszkowie i B璠zinie. Sta造 cykl odczytów o Kresach dla Uniwersytetu III Wieku prezentuje Micha Szwarc, Les豉w Józków – zaanga穎wa si w podobn dzia豉lno嗆 we wspó逍racy ze 奸御k Izb lekarsk.

Co roku organizujemy „Turnieje Wiedzy o Kresach”. Ich inspiratorem jest dr Tomasz Ba鎥a.
M這dzie bytomskich szkó i harcerze wspó逝czestnicz równie w organizowanych przez nas spotkaniach czwartkowych, kwestach i uroczysto軼iach patriotycznych. Kolejni studenci, pisz帷y prace magisterskie na tematy zwi您ane z Kresami w naszym 鈔odowisku zbieraj u nas potrzebne materia造.

Za wybitn dzia豉lno嗆 kulturaln cz這nkowie naszego Stowarzyszenia zostali uhonorowani nagrod prezydenta miasta Bytomia w dziedzinie kultury: MUZA 2009 Kabaret Paca造cha, MUZA 2010 „Szczepciu”, – czyli Ryszard Mosingiewicz.

Danuta Skalska w 2009 roku zosta豉 wyró積iona przez Spo貫czn Fundacj Narodu Polskiego medalem POLONIA MATER NOSTRA EST za dzia豉lno嗆 kulturaln i charytatywn.

Dzia豉lno嗆 charytatywna – to konsekwentnie od lat przeprowadzane w dniu Wszystkich 名I邛YCH kwesty na bytomskich cmentarzach.

Przez minionych 5 lat zebrali鄉y w sumie 70.736,41 z, z których finansowane by造 doroczne akcje letnie dla polskich dzieci z Kresów i najbiedniejszych dzieci z Bytomia.

Postawili鄉y na integracj dzieci i edukacyjn form obozu. To sprawdzi這 si podczas udanych dorocznych obozów w Kokotku i w Zakopanem. Trzykrotnie - w omawianym okresie finansowego wsparcia w organizacji tego przedsi瞝zi璚ia udzieli豉 nam Kancelaria Senatu, a tak瞠 Fundacja im. Grzegorza Kolosy.

Podczas obozów realizowany by kurs j瞛yka polskiego dla dzieci z Kresów, wycieczki do Krakowa, Wadowic i Wieliczki, szereg konkursów oraz imprez.
Dla najbiedniejszych polskich rodzin na Kresach organizowana jest co roku pomoc 鈍i徠eczna (Wielkanoc i Bo瞠 Narodzenie) w której wspieraj nas uczniowie bytomskich szkol i przedszkoli, szko造 myszkowskie i b璠zi雟kie.
Cieszymy si w tym wzgl璠zie przychylno軼i bytomskich w豉dz miejskich i o鈍iatowych, które wspieraj nasze poczynania.

W minionych 5 latach wys豉li鄉y ponad 10 ton 篡wno軼i i odzie篡.
Wa積ym jest, 瞠 do wspó逝dzia逝 w tych akcjach – zdo豉li鄉y pozyska ludzi spoza kresowego kr璕u. W zainicjowanej przez nas akcji budowy ko軼io豉 dla Polaków na Bukowinie – wspieraj nas górnicy kop. Bobrek Centrum, PSS Spo貫m, 奸您acy z Radzionkowa i Siemianowic.

Na szczególne uznanie zas逝guje wyró積iony tytu貫m Bytomskiego Anio豉 Wolontariatu pan Antoni Mryc, – dzi瘯i któremu zosta造 nawi您ane niezb璠ne kontakty i skonkretyzowana pomoc na rzecz Polaków buduj帷ych ko軼ió w Piotrowcach Dolnych ko這 Czerniowiec, zebrane tony 篡wno軼i, s這dyczy, odzie篡 i sprz皻u audiowizualnego dla polskich szkó w Mo軼iskach i Strzelczyskach i 鈔odki finansowe na pomoc najbiedniejszym polskim dzieciom na Kresach.

Z akcjami charytatywnymi organizowanymi w porozumieniu z Kongresem Polonii Ameryka雟kiej rokrocznie wyje盥瘸 na Kresy prezes naszego Stowarzyszenia. Pomoc ta – finansowa i rzeczowa, dociera豉 do najbiedniejszych polskich rodzin i parafii a na Podole.

Sprawy trudne: kradzie pami徠ek i pieni璠zy, po陰czona z w豉maniem i dewastacj pomieszcze TML-u(kwiecie 2010). Zniszczenie przez wandali gablot zewn皻rznych reklamuj帷ych nasza dzia豉lno嗆 (listopad 2010). Obie sprawy – zg這szone policji; umorzone ze wzgl璠u na niewykrycie sprawców.

Szeroka i wszechstronna dzia豉lno嗆 naszego Stowarzyszenia mo磧iwa jest tylko dzi瘯i wyj徠kowemu zaanga穎waniu cz這nków Zarz康u.

Od 17 lat prezesem i inspiratorem dzia豉 TMLiKPW jest Danuta Skalska. Szczególn aktywno軼i wyró積iaj si; wiceprezes Jerzy Lubecki, Antoni Mryc i Roman Swidzi雟ki, Andrzej Kie豚usiewicz, Urszula Ka逝szka, Janusz Owen, Danuta Ligejka, Krystyna Szastok, Barbara Greczkowicz, Halina Szwarc, Miros豉wa Bryk, Jan Hajduga. Szczególne podzi瘯owania nale膨 si autorowi i administratorowi strony internetowej Mateuszowi Raj-Chirowskiemu.
W przygotowywaniu spotka czwartkowych prym wiod Micha Szwarc i Les豉w Józków.

Dzi瘯i naszemu zaanga穎waniu przekazywana jest sta豉 pomoc na Kresy, organizowane s 安iatowe Zjazdy Kresowian, cykliczne koncerty, doroczne kwesty, obozy letnie dla dzieci czy cotygodniowe imprezy odbywaj帷e si w Centrum Kresowym.
Trwa – i nie poddaje si przeciwno軼iom losu nasza Kresowa Rodzina.

Zarz康 TMLiKPW Bytom

Zobacz tak瞠:


WsteczW g鏎Strona startowaMapa serwisuKontakt