XIX 安iatowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasnej G鏎ze - uchwa造 z dnia 7 lipca AD 2013

Uchwa豉 nr 1

XIX Zjazdu Kresowian na Jasnej Górze

 z dnia 7 lipca AD 2013

w sprawie ustanowienia Dnia Pami璚i Ofiar Ludobójstwa na Kresach

                                                         

§ 1

 

Zjazd zwraca si z apelem do szczyc帷ego si swoimi kresowymi korzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej oraz z 膨daniem do wszystkich osób pe軟i帷ych mandat Pos豉 na Sejm Rzeczypospolitej lub Senatora Rzeczypospolitej – o akt jedno軼i i solidarno軼i z ofiarami czystek etnicznych i ludobójstwa na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ustanowienie na ich wieczn cze嗆 i dla szacunku potomnych Dnia Pami璚i Ofiar Ludobójstwa na Kresach, który obchodzony by豚y 11 lipca ka盥ego roku na pami徠k „krwawej niedzieli” 11 lipca 1943 roku na Wo造niu.                                                        

§ 2

Zjazd zaleca nadanie Dniu Pami璚i Ofiar Ludobójstwa na Kresach rangi 鈍i皻a pa雟twowego z pomini璚iem charakteru dnia wolnego od pracy.

§ 3

Zjazd upowa積ia wszystkich Kresowian obecnych na XIX Zje寮zie na Jasnej Górze do podj璚ia wszelkich wysi趾ów maj帷ych na celu wyegzekwowanie tego apelu i 膨dania.

§ 4

Zjazd ustanawia termin realizacji niniejszej uchwa造 nie pó幡iej ani瞠li do zako鎍zenia obecnej kadencji urz璠u Prezydenta Rzeczypospolitej i polskiego parlamentu.

§ 5

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W roku siedemdziesi徠ej rocznicy niewyobra瘸lnie okrutnych, k豉d帷ych si wci捫 strasznym w swej wymowie cieniem nad ca陰 dzisiejsz Europ, czystek etnicznych na Wo造niu i w Ma這polsce Wschodniej wype軟iaj帷ych wszelkie znamiona ludobójstwa – po raz kolejny apelujemy i tym razem ju wprost formu逝jemy zdecydowane 膨danie o godne uczczenie pami璚i martyrologii Polaków na Kresach, pami璚i ofiar kresowego holocaustu oraz o zerwanie w ten uczciwy sposób haniebnej zas這ny milczenia nad tymi wydarzeniami.     

Jest czym bardzo smutnym w najmniejszy sposób nawet nieusprawiedliwionym to, 瞠 m璚zennicy za wiar i polsko嗆 s nadal w wyniku fa連zywej poprawno軼i politycznej odarci z zas逝穎nej pami璚i i zdobytego przelan krwi honoru. Umieraj帷 za wiar katolick i za Polsk, przechodz帷 najgorsze jakie tylko mo積a sobie wyobrazi katusze – 篡wili ostatkiem si g喚bok nadziej, 瞠 Polska si o nich upomni. Pytamy wi璚: kiedy to Ojczyzna si wreszcie o nich upomni? Co si musi jeszcze wydarzy aby w tej sprawie prawda pokona豉 k豉mstwo wo造雟kie, a tym samym dobro zwyci篹y這 z這? Kresowianie zebrani u tronu Matki Bo瞠j Królowej Polski nieugi璚ie przypominaj: nienazwane i nienapi皻nowane z這 odradza si zwykle po czasie z jeszcze wi瘯sz si陰 ... Skutecznie budowa pokój mi璠zynarodowy, zgod pomi璠zy narodami i 豉d spo貫czny mo積a tylko i wy陰cznie w oparciu o prawd. Prawda jest jedna i w ko鎍u i tak zawsze zwyci篹a. Nie anga簑jmy zatem Niepodleg貫go Pa雟twa Polskiego i jego instytucji do walki z prawd ! Ustanowienie w dniu 11 lipca Dnia Pami璚i Ofiar Ludobójstwa na Kresach musimy w tych, wo豉j帷ych o opami皻anie okoliczno軼iach stawiania pomników katom i mordercom w dzisiejszym pa雟twie ukrai雟kim – traktowa równie jako swoist polis ubezpieczeniow naszych przysz造ch pokole.

Dlatego te z ca陰 moc zgodnie stwierdzamy, 瞠 ponowne zignorowanie naszego 膨dania w tym wzgl璠zie zmuszeni b璠ziemy z wielk przykro軼i traktowa jako dowód braku cywilnej odwagi, zwyk貫go tchórzostwa, skrajnego zaprza雟twa i zdrady narodowej. 

 

Uchwa豉 nr 2

XIX Zjazdu Kresowian na Jasnej Górze

z dnia 7 lipca AD 2013 

w sprawie zorganizowania wspólnej dla wszystkich zainteresowanych organizacji kresowych struktury krajowej, zapewniaj帷ej jedno嗆 dzia豉nia na rzecz Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz Kresowian i ich potomków.

 

§ 1

Zjazd zwraca si z apelem o jedno嗆 i solidarno嗆 w dzia豉niu do wszystkich organizacji kresowych w kraju, na Kresach i na obczy幡ie.

 § 2

Zjazd zaleca powo豉nie w tym celu Krajowej Komisji Koordynacyjnej Organizacji Kresowych.

§ 3

Zjazd upowa積ia wszystkich cz這nków w豉dz organizacji kresowych obecnych na XIX Zje寮zie Kresowian na Jasnej Górze do podj璚ia wszelkich wysi趾ów w tym kierunku.

§ 4

Zjazd ustanawia termin realizacji niniejszej Uchwa造 nie pó幡iej ani瞠li do rozpocz璚ia przysz貫go, XX Zjazdu Kresowian na Jasnej Górze.

§ 5

Zjazd oczekuje ze strony wszystkich Kresowian bezinteresownego zaanga穎wania           i szczerego poparcia tej inicjatywy, dla dobra Ojczyzny i jej osieroconych Kresów Wschodnich.

§ 6

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

                                                        

 

U Z A S A D N I E N I E

 

        Niemal na ka盥ym Zje寮zie Kresowian na Jasnej Górze by豉 artyku這wana pro軸a,  o jedno嗆 Kresowian i ruchu kresowego. Dzisiaj jednak wyra幡ie dostrzegamy, 瞠 same dobre ch璚i i starania ludzi w osi庵ni璚iu tego szczytnego celu – nie wystarczaj. Prosimy zatem o wstawiennictwo Matk Bo膨 Królow Korony Polskiej, aby matczyn trosk i opiek wspar豉 nasze w tym kierunku zabiegi.

Matko, opiekunko i or璠owniczko nasza, której pe軟e dobroci oblicze uwie鎍zone i dane nam w darze zosta這 w 豉skami s造n帷ych obrazach na Jasnej Górze, w Ostrej Bramie i lwowskiej Katedrze oraz w dziesi徠kach obrazów i figur tak nam bliskich i drogich, a okre郵anych jako nasze Madonny Kresowe – przygarnij i wesprzyj matczyn rozwag swoje nieroztropnie zwa郾ione dzieci oraz spraw, aby zwyci篹y w nas duch jedno軼i i solidarno軼i oraz aby鄉y si znowu stali jedn kresow rodzin.

Dzisiaj jeste鄉y wprawdzie nieroztropnie podzieleni ale jeszcze nie rozbici.                                        

Zdajemy sobie przy tym spraw, 瞠 taki stan rzeczy jest g喚boko sprzeczny z szczerym pragnieniem wszystkich naszych bliskich zmar造ch, którym nie dane by這 doczeka Niepodleg貫j Ojczyzny oraz uczestniczy w swobodzie dzia豉nia naszych organizacji kresowych.

Dzisiaj naszym zadaniem,  obowi您kiem wszystkich depozytariuszy kresowych tradycji, kresowego ducha i ca貫go wielkiego dziedzictwa, któremu na imi Kresy – jest usilnie zabiega o jedno嗆 i solidarno嗆 w鈔ód nas oraz o przekazanie tego daru nast瘼nym pokoleniom. Nie pozwólmy wspó販zesnym zaborcom uczu do naszej kresowej Ojczyzny tak umiej皻nie rozgrywa nasze czysto ludzkie u這mno軼i i s豉bo軼i.  

Dlatego te pocz患szy od dnia dzisiejszego, porzu熤y wszelkie uprzedzenia, przesta闓y kroczy ró積ymi drogami i odnajd幟y jedn wspóln drog do celu. Spróbujmy odkry inne podej軼ie do siebie na gruncie wzajemnego zrozumienia. Zaprzesta闓y ja這wych sporów, pot瘼ie鎍zych swarów i wyniszczaj帷ych polemik. Zwalczmy nasze osobiste przywary, które tak destrukcyjnie ograniczaj wymierne mo磧iwo軼i naszej wspólnoty. Otwórzmy si na pi瘯ne i wielkie warto軼i mog帷e ci庵le jeszcze po陰czy nas ponad jakimikolwiek podzia豉mi.

Nie oszukujmy siebie samych, 瞠 nie jeste鄉y ju w stanie udowodni sobie nawzajem i Polsce – i bardzo wiele dobrego mo瞠my uczyni zjednoczeni i solidarni w dzia豉niu, 瞠 ponad obecnymi podzia豉mi politycznymi, ekonomicznymi czy te geograficznymi mo瞠my bardzo skutecznie i na przekór wszelkim przeciwno軼iom budowa kresow wspólnot.

            Spotkajmy si za rok, na XX Zje寮zie Kresowian na Jasnej Górze  -  zjednoczeni i pe軟i satysfakcji z dobrze wype軟ionego wzgl璠em naszych Dziadków i Rodziców, ale równie i wobec naszych dzieci i wnuków, obowi您ku.

 

Uchwa豉 nr 3

XIX Zjazdu Kresowian na Jasnej Górze

z dnia 7 lipca AD 2013

 

w sprawie przeniesienia orygina逝 obrazu Matki Bo瞠j ζskawej i udost瘼nienia wiernym obrazu, przed którym król Jan Kazimierz og這si Naj鈍i皻sz Maryj Pann Królow Korony Polskiej i odda pa雟two w jej w豉danie.

 

§ 1

Zjazd zwraca si do Episkopatu Polski, a w szczególno軼i do Jego Ekscelencji ksi璠za arcybiskupa kardyna豉 Stanis豉wa Dziwisza oraz Jego Ekscelencji ksi璠za arcybiskupa kardyna豉 Kazimierza Nycza o 篡czliwe rozwa瞠nie przeniesienia orygina逝 obrazu Matki Bo瞠j ζskawej  –  奸icznej Gwiazdy Miasta Lwowa ze skarbca narodowego Katedry na Wawelu do 安i徠yni Opatrzno軼i Bo瞠j w Warszawie.

§ 2

Zjazd prosi najdostojniejszych duszpasterzy ko軼io豉 powszechnego w naszej Ojczy幡ie o dogodne udost瘼nienie wiernym orygina逝 obrazu, przed którym król Jan Kazimierz og這si Naj鈍i皻sz Maryj Pann Królow Korony Polskiej i odda pa雟two polskie we w豉danie Matki Bo瞠j.

§ 3

Zjazd zwraca si do wszystkich Kresowian o wsparcie modlitewne w intencji spe軟ienia pro軸y stanowi帷ej przedmiot tej uchwa造.

§ 4

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

My Kresowianie, oddani s逝dzy Maryi i Ko軼io豉 powszechnego – prosimy, o ile to tylko jest mo磧iwe, o to, aby równie orygina obrazu Matki Bo瞠j ζskawej tak, jak pierwsza kopia Jej wizerunku w prokatedrze w Lubaczowie i druga kopia w katedrze lwowskiej,  cieszy豉 si bezpo鈔edni obecno軼i w鈔ód wiernego ludu, obfituj帷 w 豉ski i wszelkie dobro z tego p造n帷e.

安i徠ynia Opatrzno軼i Bo瞠j jako dowód nieugi皻o軼i naszego narodu w d捫eniu do raz obranych celów i nieustannej wdzi璚zno軼i Bogu za dar ojcowskiej opieki - jest, naszym zdaniem, najlepszym dzisiaj miejscem schronienia dla 奸icznej Gwiazdy Miasta Lwowa, a jednocze郾ie wspania造m miejscem dla zjednoczenia strumieni ojcowskiej i matczynej mi這軼i.

            Zdaj帷 si ca趾owicie na m康ro嗆 i rozwag czcigodnych naszych ksi篹y biskupów, arcybiskupów i kardynaów – o鄉ielamy si jedynie prosi o pochylenie si nad nasz przepojon gor帷 mi這軼i dzieci Bo篡ch, pro軸.

 

Uchwa豉 nr 4

XIX Zjazdu Kresowian na Jasnej Górze 

z dnia 7 lipca AD 2013

 

w sprawie uznania wszystkich dotycz帷ych Polski postanowie paktu Ribbentrop – Mo這tow z sierpnia 1939 roku oraz uk豉du ja速a雟kiego z lutego 1945 roku za niezgodne z prawem mi璠zynarodowym i tym samym niewa積e od chwili ich podpisania.

 

§ 1

Zjazd zwraca si do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podj璚ie inicjatywy legislacyjnej maj帷ej na celu wprowadzenie do obrotu prawnego regulacji nie pozostawiaj帷ej w徠pliwo軼i co do bezprawnego i ca趾owicie sprzecznego z prawem mi璠zynarodowym charakteru wszystkich postanowie dotycz帷ych Polski, a zawartych zarówno w pakcie Ribbentrop – Mo這tow, jak i w uk豉dzie ja速a雟kim.

§ 2

Zjazd 膨da od w豉軼iwych merytorycznie organów w豉dzy pa雟twowej Niepodleg貫j Rzeczypospolitej naprawy pod wzgl璠em formalno-prawnym zbrodni zaniechania obrony interesów Pa雟twa Polskiego po upadku Zwi您ku Radzieckiego  –  okupanta ziem wschodnich Rzeczypospolitej.

§ 3

Zjazd zwraca si do Instytutu Pami璚i Narodowej z wnioskiem o ustalenie wszystkich osób politycznie odpowiedzialnych za bierno嗆 i brak zaanga穎wania w obron polskich uprawnie maj徠kowych wynikaj帷ych z faktu agresji radzieckiej na Polsk w 1939 roku i utraty niepodleg貫go bytu pa雟twowego do 1989 roku – uprawnie z mocy prawa powsta造ch po zjednoczeniu Niemiec i upadku Zwi您ku Radzieckiego, w czasie ustalania nowego 豉du mi璠zynarodowego w Europie.

§ 4

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

                                                       

 

U Z A S A D N I E N I E

 

My Kresowianie, obraduj帷y ju po raz dziewi皻nasty na corocznym naszym zje寮zie na Jasnej Górze Zwyci瘰twa z wielk gorycz zwracamy w豉dzom pa雟twowym Wolnej i Niepodleg貫j Rzeczypospolitej uwag, 瞠 haniebne postanowienia paktu Ribbentrop – Mo這tow i nieco jedynie troch mniej krzywdz帷e Polaków postanowienia ja速a雟kie – obowi您uj po 1990 roku ju tylko i wy陰cznie wobec Polski!

Ten absolutnie niczym nie usprawiedliwiony skandal wynik造 z ca趾owitej bierno軼i oraz elementarnego braku zaanga穎wania w obron interesu narodowego pookr庵這sto這wej cz窷ci elity politycznej Niepodleg貫j Rzeczypospolitej, utrzymuje si, ku zrozumia貫j uciesze aktywnych beneficjentów nowego 豉du europejskiego, do dnia dzisiejszego.

Niemcy, jednocz帷 si w jeden organizm pa雟twowy, z wielk dok豉dno軼i dopilnowali unicestwienia porozumie z Ja速y, odnosz帷ych si do terytorium Niemiec. Na nowym 豉dzie europejskim zyskali terytorialnie nie tylko Niemcy ale te  Ukrai鎍y, Litwini, Bia這rusini, υtysze i Esto鎍zycy.

Kresowianie chc wi璚, 篡j帷 w wolnym kraju, pozna odpowied na pytania: jak to by這 mo磧iwe, 瞠 dosz這 do zjednoczenia Niemiec z Berlinem, Lipskiem i Dreznem, a nie dosz這 do zjednoczenia ziem polskich z Wilnem, Grodnem i Lwowem? Jak to si sta這, 瞠 pa雟two, które wywo豉這 II wojn 鈍iatow i by這 gównym winowajc zburzenia 豉du mi璠zynarodowego nie musi ponosi konsekwencji porozumie z Ja速y – a pa雟two napadni皻e, pozbawione przez 50 lat suwerennego bytu pa雟twowego musi respektowa owe skrajnie niesprawiedliwe i krzywdz帷e postanowienia?

Dlaczego, szcz窷liwy dla cywilizowanego 鈍iata, rozpad imperium drugiego agresora  - Zwi您ku Radzieckiego, nie zrodzi w ogóle nawet czysto prawnej mo磧iwo軼i powrotu  do Polski podst瘼nie zaanektowanych miast, jak Wilna, Nowogródka, Grodna, Równego, Lwowa, Tarnopola i Stanis豉wowa oraz wszystkich, brutaln przemoc zagrabionych ziem kresowych? Dlaczego tylko w przypadku Polski, jedynego pa雟twa z koalicji antyhitlerowskiej, nie przyj皻o rozwi您ania, 瞠 tereny si陰 w陰czone do terytorium agresora musz wróci do stanu sprzed aneksji?

Kresowianie nie ustan w prowadzeniu akcji na rzecz  uznania wszystkich dotycz帷ych Polski postanowie paktu Ribbentrop – Mo這tow za ewidentnie sprzeczne z prawem mi璠zynarodowym, pami皻aj帷, 瞠 ich owocem by Katy, Charków, Miednoje i wiele innych miejsc ka幡i  na nieludzkiej ziemi, a w konsekwencji wymordowanie Kresowian,  oficerów Wojska Polskiego i policji; tak瞠 holocaust Kresowian na Wo造niu i Ma這polsce Wschodniej.

Kresowianie nie ustan równie w prowadzeniu akcji na rzecz uznania wszystkich dotycz帷ych Polski postanowie uk豉du ja速a雟kiego za ca趾owicie sprzeczne z prawem mi璠zynarodowym pami皻aj帷, 瞠 ich owocem by豉 zbrodnia wyp璠zenia Kresowian z ich ojczystej ziemi oraz bezkarno嗆 czystek etnicznych i zbrodni ludobójstwa  na nas, Kresowianach, dokonanych.

Nie spoczniemy w przekazywaniu i ubieganiu si o zwyci瘰two tej niewygodnej i trudnej dla wspó販zesnego 鈍iata prawdy!


WsteczW g鏎Strona startowaMapa serwisuKontakt